Inżynier Jakości
Będę Ci także wdzięczny za każdy komentarz i Twoje “Lubię to”. Pomóż mi szerzyć informację o jakości i przekaż adres bloga wszystkim Twoim znajomym 🙂 Z góry Ci za to dziękuję.
pdca koło deminga artur mydlarz

PDCA – jak daleko dojedziesz na kołach Deminga?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że koło Deminga nie zostało wymyślone przez samego Deminga, a bazuje na 17 wiecznej filozoficznej pracy Francisa Bacona „Novum Organum”. Jeden z najwybitniejszych angielskich uczonych okresu odrodzenia i baroku nie przewidywał zapewne, że jego nauki będą oparciem do opracowania ISO 9001:2015. Chce się z Tobą podzielić fanatyzmem Deminga do PDCA, fanatyzmem do czterech prostych kroków zmieniających podejście do zarządzania i ciągłego rozwoju.

PDCA co to jest?

Francis Bacon w 1620 roku w opublikowanej pracy określił, że każdy pomysł może zostać zrealizowany w cyklu „hipoteza-eksperyment-ocena”. Na bazie tego powstało słynne „Plan-Do-Check-Act”. Deming skorzystał z trzech pierwszych kroków Bacon’a i dołożył Act. Tłumacząc na język polski PDCA to planowanie, wykonanie, sprawdzanie i działanie.

Uniwersalny do przeprowadzenia, czterostopniowy model zarządzania przyjął się w większości korporacji na świecie. Najczęściej spotykany jest w organizacjach opartych na lean, kaizen, tqm czyli filozofii ciągłego doskonalenia. Po rozwiązanie PDCA sięgnęli również twórcy nowego wydania normy ISO 9001:2015.

PDCA zastosowanie

PDCA znajduje zastosowanie w wielu obszarach firm produkcyjnych lub usługowych. Modelowo wykorzystuje się je do do znajdowania usprawnień, wdrażania nowych procesów lub zarządzania projektami.

Amerykańska Stowarzyszenie Jakości (ASQ) jako obszary zastosowania PDCA podaje:

  • system ciągłego doskonalenia
  • usprawnienie istniejącego procesu produkcyjnego, usługowego
  • rozwój i poprawę projektu nowego produktu, usługi lub procesu produkcyjnego
  • określenie pracy powtarzalnej
  • zarządzanie projektem wdrażającym zmiany w organizacji

PDCA jak przeprowadzić w praktyce?

Bazując na doświadczeniu spisałem najważniejsze elementy poszczególnych kroków koła Deminga.

Plan (Planuj)

Planowanie w dużej mierze opiera się na ocenie stanu obecnego procesu. W celu zaplanowania usprawnień należy poznać dokładnie proces, jego słabe i mocne strony. Każdy proces posiada obszary do poprawienia, aby skutecznie to zrobić konieczne jest poznanie wąskich gardeł. Aby zrobić to skutecznie skorzystaj z np. 5W2H, 5WHY, Diagramu Procesu, Diagramu Pareto lub Diagramu Pokrewieństwa.

Usprawnienie momentów krytycznych spowoduje płynność całego procesu. Przyglądnięcie się stanowi faktycznemu to jedno. Kolejnym zadaniem jest określenie tytułowego planu działań a następnie wykonanie go.

Do (Wykonaj)

Przystąp do wykonywania zadań natychmiast. Zacznij od tych które mogą być wykonane najłatwiej i najszybciej (get things done 😉 ). Niektóre tematy deleguj do odpowiednich jednostek lub całych działów. Nie bój się przypisywać akcji do poszczególnych osób. Stwórz prostą listę akcji (actionlist) i w trakcie cyklicznych spotkań weryfikuj jej wykonanie.

Jeżeli wszystkie akcje zostaną wykonane spójrz jeszcze raz na proces.

Check (Sprawdź)

Sprawdź stan obecny po wprowadzonych zmianach. Zweryfikuj czy wąskie gardła nadal występują w tych samych miejscach. Sprawdź czy wydajność procesu, jakość, bezpieczeństwo czy to co sobie założyłaś/eś się poprawiło.

Jeżeli nie wszystko poszło po twojej myśli, a założenia nie były do końca poprawne… działaj

Act (Działaj)

Przedyskutuj z zespołem co mogło pójść nie tak, zweryfikuj które pomysły i akcje były chybione, a które przyniosły najlepsze rezultaty. Nie bój się przyznać do błędu. Na tym etapie jest czas aby to wszystko naprawić.

Następnie w spokoju możesz wrócić do punktu Plan. Ciągłe doskonalenie nigdy się nie kończy, a po usprawnieniu wąskie gardła procesu pojawiają się w innych obszarach.

PDCA infografika

Powoli infografiki na moim blogu stają się tradycją. Tym razem nie mogło być inaczej. Poniżej prosta grafika cyklu Deminga.

pdca cykl deminga artur mydlarz

Podsumowanie

Standardowe podejście do wdrażania zmian ułatwiło zarządzanie w wielu firmach. Koło Deminga stało się podstawą organizacji hołdujących zasadom lean i kaizen. Odpowiednie podejście do zasad PDCA pozwala na zapewnienie ciągłego rozwoju firmie oraz realizacji coraz to bardziej skomplikowanych projektów. Jeżeli jeszcze go nie stosujesz zdecydowanie warto po nie sięgnąć, nawet do potrzeb prywatnych.

P.S. Polecam poczytać Novum Organum, nieco „archaiczne” ale ciekawe.

Zdjecie własne

Leave a Comment: