Darmowe narzędzia ułatwiające pracę inżyniera | Inżynier Jakości

Darmowe narzędzia

Na tej stronie udostępniam darmowe narzędzia, które pomogą Wam w waszej codziennej pracy. Narzędziami są automatyczne formularze Excel, formularze raportów lub metod rozwiązywania problemów w formacie Excel lub PDF oraz mapy myśli streszczające dane zagadnienie. Narzędzia powstały na bazie obszernych artykułów, które znajdują się na tym blogu. Najłatwiej do nich trafić poprzez spis treści

Zapraszam do korzystania z narzędzi i dzielenia się nimi z innymi.

Zapisz się do jakościowego kanału informacyjnego. 
Raz w miesiącu poprzez Newsletter dzielę się z Wami informacjami o nowych wpisach i narzędziach. W wysyłanym mailu umieszczam również bonusy w postaci odnośników do darmowych szkoleń, ciekawych podcastów, blogów, filmów lub artykułów. Robię to tylko dla osób zapisanych do newslettera. Zapisz się, warto!

Zostaw maila

Automatyczne formularze Excel

Karta kontrolna

karta kontrolna
Arkusz automatycznie wylicza górną i dolną granicę oraz przedstawia dane w formie wykresu.

Diagram Pareto

wykres pareto
Arkusz automatycznie oblicza udział procentowy oraz rysuje wykres Pareto-Lorenza po wprowadzeniu danych.

Diagram Korelacji

diagram korelacji
Po wprowadzeniu danych do tabeli arkusz automatycznie rysuje wykres korelacji zmiennych.

MSA R&R

msa r&r
Arkusz automatycznie wylicza powtarzalność i odtwarzalność procesu. Wystarczy wprowadzić dane.

Macierz ryzyka

macierz ryzyka
Po wprowadzeniu ryzyk i ich ocenie arkusz automatycznie tworzy macierz ryzyka 3×3 według standardowej skali.

Histogram

histogram
Arkusz automatycznie liczy odchylenie standardowe oraz rysuje wykres Histogram dla wprowadzonych danych.

Diagram przebiegu procesu

diagram przebiegu procesu spc
Arkusz automatycznie rysuje diagram oraz określa średnią po wprowadzeniu danych

Matryca Pugha akcji korygujących

akcje korygujące
Matryca automatycznie określa ważność wdrożenia akcji korygującej

Matryca kompetencji zespołu

solution
Matryca do określenia kompetencji w zespole w skali 1-5

Tablica jakości produkcji

tablica_jakosc_produkcji
Automatyczny arkusz z głównymi wskaźnikami jakości produkcji

Formularze Excel

Raport 8D

raport 8d
Formularz zawiera wszystkie kroki 8D w przystępnej formie.

Diagram Ishikawy

diagram ishikawy
Formularz w 3 formach dla produkcji, usług oraz marketingu

Raport A3

raport a3
Formularz zawiera wszystkie kroki metody Toyoty raportu A3

5 Why

5 whys
Formularz pomaga skorzystać z metody szukania przyczyny skutkowej 5 Why

5W2H

5W2H
Formularz pomocny przy definiowaniu problemu według zasady 5W2H

Diagram żółwia

diagram żółwia ikona
Formularz ułatwia rozpisanie wymaganych elementów idealnego procesu

Karta Kanban

karta kanban ikona
Prosta karta kanban do zarządzania produkcją według zasad systemu Pull

Plan kontroli

control_plan
Wzór planu kontroli (control plan), zawierający niezbędne elementy

Formularze PDF

Raport 8D

raport 8d
Formularz zawiera wszystkie kroki 8D w przystępnej formie.

Diagram Ishikawa

diagram ishikawy
Formularz w 3 formach dla produkcji, usług oraz marketingu

Raport A3

raport a3
Formularz zawiera wszystkie kroki metody Toyoty raportu A3

5 Why

5 whys
Formularz pomaga skorzystać z metody szukania przyczyny skutkowej 5 Why

5W2H

5W2H
Formularz pomocny przy definiowaniu problemu według zasady 5W2H

Metoda SMART

cele smart
Dzięki temu formularzowi zdefiniujesz cele według zasad SMART

Diagram żółwia

diagram żółwia ikona
Formularz ułatwia rozpisanie wymaganych elementów idealnego procesu

Karta Kanban

karta kanban ikona
Prosta karta kanban do zarządzania produkcją według zasad systemu Pull

Formularz oceny spoin

control_plan
Formularz niezbędny do wizualnej oceny spoin VT

Mapy myśli w PDF

Koszty Jakości

koszty jakości
Mapa grupuje koszty jakości według 4 głównych kategorii.

ISO 9001:2015

iso 9001:2015 mapa myśli
Mapa zawiera kategorie normy oraz udokumentowane informacje.