fbpx

Tag Archives for " iso 9001:2015 "

ISO 9001 pkt 7.1 - zasoby

ISO 9001 pkt 7.1 – Zasoby – o czym mowa?

W świecie ciągłego doskonalenia i narastającej konkurencji, zarządzanie jakością staje się kluczowym elementem sukcesu każdej organizacji. Punktem wyjścia do efektywnego zarządzania jakością jest zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie wsparcia, o którym mówi ISO 9001 pkt 7.1. Ten artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi, co kryje się pod tym enigmatycznym pojęciem. Jakie konkretne zasoby i kompetencje są potrzebne do jego skutecznego wdrożenia. Zajmiemy się również tym, jak wiedza i kompetencje wpływają na zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście ISO 9001. A także jak można te elementy optymalizować dla dobra całej organizacji.

Czytaj dalej
ISO 9001 pkt 6 - planowanie

ISO 9001 pkt 6 – Planowanie – kluczowe aspekty

Czy kiedykolwiek doświadczyliście tego, że planowanie lub wyznaczanie celów jakości traktowano w organizacji jak „zło konieczne” i tworzono tylko po to, aby cokolwiek pokazać audytorowi, bez dostrzegania w tym procesie wartości? W ISO 9001 pkt 6 opisane są cele jakościowe, i nie tylko. Pokażę Wam, że podejście normy jest w tym obszarze bardzo rozsądne, zawiera jasne, klarowne wymagania i w konsekwencji, przynosi rzeczywiście policzalne, biznesowe korzyści!

Czytaj dalej
ISO 9001 pkt 5 - Przywództwo

ISO 9001 pkt 5 – Przywództwo – klucz do sukcesu

Efektywne przywództwo to klucz do sukcesu każdej nowoczesnej organizacji. W erze globalnej konkurencji i ciągłych zmian, to właśnie liderzy definiują kierunek i kształtują kulturę przedsiębiorstw. ISO 9001 pkt 5 szczegółowo analizuje rolę przywództwa, podkreślając jego zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia doskonałości operacyjnej. W tym artykule zagłębimy się w tę koncepcję, by zrozumieć, jak przywództwo może być źródłem przewagi konkurencyjnej w środowisku biznesowym.

Czytaj dalej
ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – zakres systemu zarządzania jakością i jego procesy.

ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 – zakres systemu zarządzania jakością i procesy – poznaj szczegóły

W światowym krajobrazie biznesowym, norma ISO 9001 stała się synonimem doskonałości zarządzania jakością. ISO 9001 pkt 4.3 i 4.4 odgrywają ważną rolę w ugruntowywaniu jej podstaw i zrozumieniu jej głębokiej istoty. Punkt 4.3 skupia się na definiowaniu zakresu systemu zarządzania jakością, dostarczając ramy dla organizacji w celu identyfikacji wymogów oraz oczekiwań stron zainteresowanych. Z kolei punkt 4.4 rzuca światło na zarządzanie procesami i podkreśla, jak te procesy są wzajemnie powiązane, co jest kluczowe dla efektywności systemu. W tym artykule zagłębimy się w te dwa elementy, aby lepiej zrozumieć ich znaczenie i aplikację w praktycznym środowisku biznesowym.

Czytaj dalej
ISO 9001 pkt 4.1 i 4.2 – Kontekst organizacji i strony zainteresowane

ISO 9001 pkt 4.1 i 4.2 – Kontekst organizacji i strony zainteresowane – co to jest?

Zarządzanie jakością w organizacji nabrało nowego wymiaru po wprowadzeniu normy ISO 9001, zwłaszcza w odniesieniu do pkt 4.1 i 4.2, dotyczących kontekstu organizacji. Punkty te podkreślają konieczność analizy czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na cele i kierunki działania firmy. W tym artykule przyjrzymy się, jak właściwe zastosowanie tych kluczowych elementów może przyczynić się do osiągnięcia wyższej jakości i efektywności w organizacji.

Czytaj dalej
ISO 9001 pkt 0,1,2,3,. 7 zasad jakości

ISO 9001 pkt 0, 1, 2, 3. 7 zasad jakości – wprowadzenie

Czy ktokolwiek z nas czyta Wprowadzenie do ISO 9001 oraz Rozdziały: 1, 2 i 3 normy równie często jak same wymagania? Obawiam się, że nie! Nie są one auditowane i chociażby z tego powodu nie widzimy konieczności, by do nich wracać. A przecież stanowią one punkt wyjścia do wymagań i zawierają fundamentalne zasady, na których opiera się nie tylko norma, ale i zarządzanie jakością. Z tak krótkiego „wstępu” do normy możemy dowiedzieć się co mówi 7 zasad jakości. ISO 9001 opisuje 7 zasad jakości czyli jakimi zasadami się kierować, aby wdrożony system zarządzania jakością był skuteczny.

Czytaj dalej
iso 9001 polityka jakości

Polityka Jakości ISO 9001 – jak napisać oraz przykłady

W celu sprawnego funkcjonowania organizacji niezbędny jest dokument, który będzie zawierał najistotniejsze informacje dotyczące organizacji. Dokumentem tym jest Polityka Jakości.  Jakie informacje powinna zawierać? Jak ją opracować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule. Zapraszam do przeczytania.

Czytaj dalej