fbpx
sprawdź test acorn

Test ACORN – weryfikacja projektów, celów

Szkoda, że wcześniej na to nie trafiłem. Test ACORN to bardzo ciekawe narzędzie do weryfikacji celu firmy, polityki jakości, celu audytu i celów wszelakich pomniejszych projektów. Pięć precyzyjne dobranych elementów, pozwali Ci sprawdzić kompletność i poprawność ważnych dla organizacji i inżyniera aspektów. Co to jest ACORN? Zapraszam.

Co to jest test ACORN?

Test ACORN to nieskomplikowana metoda na sprawdzenie poprawności sformułowania wszelakich stwierdzeń, celów itd.

Jest to sito, przez które należy przepuścić każdy taki zapis. Pozwoli to na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze aspekty.

Test ACORN zastosujesz do:

 • tworzenia misji organizacji
 • pisanie kontekstu organizacji
 • tworzenia celów organizacji
 • zapis polityki jakości
 • tworzenia celów jakości
 • tworzenia celów projektów

Myślę, że zaoszczędziłbym sporo czasu sobie i organizacji, gdym znał to narzędzie wcześniej. Jest to swoistego rodzaju plan kontroli dla tego typu przedsięwzięć.

ACORN to akronim od angielskojęzycznych słów:

 • Accomplishment /Osiągnięcie/ – Czy opisujemy oczekiwane zachowanie czy oczekiwany rezultat? Cel powinien skupiać się na konkretnych wynikach.
 • Control /Kontrola/ – Czy jasno określiliśmy sposób osiągnięcia celu, polityki, misji? Czy wiemy jak ten rezultat skontrolować
 • Objective /Tylko cel/ – Czy osiągając ten cel spełnimy oczekiwania osób zainteresowanych? Cel powinien odnosić się do założeń, sprawdź czy nie tworzycie jakiegoś podcelu
 • Reconciliation /Uzgodnienie/ – Sprawdź czy tego typu cele, misje nie zostały już wcześniej zdefiniowane lub czy ktoś już nad tym nie pracuje. W dużych organizacjach często dochodzi do dublowania projektów, z powodu niewiedzy i słabej komunikacji pomiędzy działami
 • Number /Liczby/ – Czy cel, który definiujesz jest mierzalny? W konkretny sposób musisz określić mierzalność celu, po to aby wiedzieć czy został osiągnięty.

Tak to właśnie wygląda: ACORN. Przypomina mi trochę metodę SMARTTA, ale ukierunkowaną na nieco inne aspekty i innych sposób weryfikacji. Wydaje mi się, że aspektów szczególnie ważnych w dużych organizacjach.

Przykład testu ACORN

Więcej nauczycie się na realnym przykładnie. Wyobraźcie sobie, że potężna firma produkcyjna określiła na nowo swoją misję w poniższy sposób.

Naszą misją jako organizacji jest zapewnienie ciągłej produkcji najlepszej klasy produktów, aby w pełni zadowolić zapotrzebowanie i wymagania klienta. Chcemy, aby nasza produkcja była szybsza, efektywniejsza i tańsza niż u kogokolwiek innego.

Accomplishment – cel jest spełniony gdy klient otrzymuje zgodny produkt na czas

Control – weryfikacja jakości, kosztów i efektywności

Objective – określenie celu jest prawidłowe. Jest to cel główny.

Reconcilation – raczej wewnętrznie nie będzie istniał konflikt takiego postępowania

Numbers – organizacja musi określić mierzalne KPI dla tego typu założeń takie jak jakość, koszta i efektywność. Tylko jak zmierzyć czy te wskaźniki są lepsze niż u innych? Tutaj pojawia się pierwsza rozbieżność.

Podsumowanie

ACORN to ciekawe narzędzie, które pozwala nie tylko sprawdzić cele firmy, politykę jakości czy kontekst organizacji, ale również uzupełnić je o pomocnicze narzędzia, metody. Pomoże to już na etapie projektowania, tworzenia uniknąć niepotrzebnych błędów w przyszłości.

Zdjęcie ze strony https://unsplash.com/

About the Author Artur Mydlarz

follow me on: