fbpx
Inżynier Jakości
Będę Ci także wdzięczny za każdy komentarz i Twoje “Lubię to”. Pomóż mi szerzyć informację o jakości i przekaż adres bloga wszystkim Twoim znajomym 🙂 Z góry Ci za to dziękuję.
świadomość jakości - najlepsze praktyki

Duża świadomość jakości – pięć zwyczajów w najlepszych firmach

Duża świadomość jakości, to stan pożądany, ale nie osiągany w wielu polskich fabrykach. Większość firm z branży przemysłowej ma większe lub mniejsze problemy z utrzymanie świadomości jakości. Utrzymanie standardów i wymagań klienta, nie zawsze jest proste. Jak jednak osiągnąć ten pożądany standard? Co zrobić, aby rozwijać harmonijnie zarządzanie jakością? Przygotowałem dla Was pięć najlepszych praktyk, stosowanych w firmach z dużą świadomością jakości.

Świadomość jakości – wyznacz standardy i je zakomunikuj

Oczekiwanie od pracownika, że będzie wiedział dokładnie co ma robić, bo ma X lat doświadczenia i dostaje nie małe pieniądze za pracę to błąd! Nikt nie lubi roszczeniowego podejścia pracowników w zespole. Dlatego również nie kadra managerska, dyrektorska nie powinna mieć roszczeniowego podejścia wobec pracowników.

Należy każdemu pracownikowi tłumaczyć na czym polegają standardy pracy z jakością, z wyrobem niezgodnym oraz z rozwiązywaniem problemów itd. Zakomunikowanie tych wymagań w jasny i zrozumiały sposób to podstawa budowania świadomości jakości.

Fundamenty zarządzania jakością muszą być znane każdemu w organizacji, bo za jakość odpowiada każdy w firmie. Oczekiwanie, że ktoś wie, jak się zachować w sytuacji X lub Y, w 90% przyniesie porażkę.

Duża świadomość jakości to nic innego jak dostęp do informacji

Analityka i przetwarzanie informacje jest współcześnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Wszelkie firmy, które osiągnęły sukces, nie zaniedbały jednocześnie zbierania informacji o zachowaniu swoich klientów, wyników jakościowych wewnątrz produkcji, czy wadliwych produktów. przesyłanych od dostawców.

Ważne jest też posiadanie odpowiednich informacji na temat wyników jakościowych procesów w firmie. Kolejny krok, to analizowanie tych sytuacji z pracownikami odpowiedzialnymi za ten proces.

Szybki dostęp do informacji na temat reklamacji od klienta, czy wewnętrznych umknięć jakościowych, dla każdego pracownika, to najlepszy sposób budowania świadomości jakości.

Duża świadomość jakości to ciągłe utrzymywanie i inwestycje

Bez względu na to, jakie wyznaczysz standardy działania firmy i przede wszystkim zarządzania jakością, to potrzebujesz do ich realizacji wykonawców. Tymi są twoi pracownicy oraz infrastruktura firmy. Im uboższe będą inwestycje w pracowników i same zasoby firmy, tym trudniej będzie prowadzić politykę jakości.

Dlatego pod żadnym pozorem nie należy zaniedbywać inwestycji w zasoby i zapewnie jakości. Inwestycje dotyczą tutaj nie tylko sfery czysto materialnej, ale też szkoleń czy nawet wydatków na akcje promocyjne wewnątrz firmy. Świadomość jakości buduje się również poprzez marketing wewnętrzny ;-).

Nie zawsze staraj się zatrudniać specjalistów – Twórz ich 🙂

Brak odpowiednich pracowników, rozumiejących misję i zasady działania firmy, storpeduje każdy, nawet najlepszy pomysł czy strategię budowania jakości.

Zdaje sobie sprawę, że sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo wymagająca. Mam jednak wyjście z tej sytuacji. Teoretycznie doskonałym rozwiązaniem wydaję się zatrudnienie odpowiednich osób.

Dużo korzystniej i taniej jest wyszkolić już zatrudnione osoby, które będą realizować zakładaną politykę firmy. Szkolenie wewnętrzne ma trzy zalety.

Przede wszystkim unikamy tutaj wszelkich wydatków, jeśli chodzi o zatrudnienie nowych pracowników (rekrutacja, czas do zatrudnienia, czas wdrożenia pracownika).

Po drugie już pracujący specjaliści znają firmę od wewnątrz i specyfikę jej działania. Oznacza to, że oszczędzamy czas i energię, którą musielibyśmy poświęcić na wdrożenie nowych pracowników w logikę działania firmy. Organizowanie szkoleń dla pracowników już zatrudnionych z pewnością będzie dużo efektywniejsze i przyniesie lepsze efekty.

Ostatecznie wdrażanie i inwestowanie w już zatrudnionych pracowników, powoduje wzrost dynamiki pracy i ambicji. Będzie to też bonus dla samych pracowników.

Kiedy pracownicy dostrzegają, że aktywne włączenie się w politykę jakości firmy, może oznaczać awans zawodowy, są w stanie dać z siebie dużo więcej przy realizacji codziennych zadań.

Zatrudnianie ekspertów z zewnątrz do tego, aby wdrożyć SPC czy poszerzyć świadomość jakości i wdrożyć FMEA, zdemotywuje innych pracowników.

Celebruj odpowiednie podejście do jakości

Duża świadomość jakości budowana jest nie tylko zasadami, standardami, szkoleniami i akcjami promocyjnymi. Znam jedną dobrą zasadę, która sprawdza się przy budowania świadomości.

Nagradzaj to co jest dobrze zrobione!

Niestety w polskich przedsiębiorstwach często zapomina się o celebracji dobrze zrobionej pracy. Celebracji zamknięcia raportu 8D, rozwiązanie długo występującego problemu, czy poprawy wskaźników jakościowych w danym obszarze.

Nasz mózg oczekuje nagrody po dobrze wykonanej pracy, dlatego nagroda, wspólne świętowania małych sukcesów jest potrzebne. Jest to jedna z lepszych metod, aby utrwalić dobre nawyki i budować przez to świadomość jakości.

Podsumowanie

O skutecznym budowaniu świadomości jakości można by napisać książkę. W tych powyższych 5 punktach, chciałem zebrać najważniejsze punkty, które pozwolą Wam budować jakość w organizacji. Pomysłów i metod jest jeszcze wiele. Postaram się o nich również kiedyś napisać.

grafika do wpisu: Photo by Peter Thomas on Unsplash

Leave a Comment: