fbpx
world class manufacturing

WORLD CLASS MANUFACTURING – Kompendium Wiedzy

World Class Manufacturing czyli produkcja na poziomie klasy światowej, została zapoczątkowana na skutek postępującej globalizacji na rynku międzynarodowym. Organizacje musiały zacząć oferować swoim klientom coraz lepsze wyrobu, być bardziej elastyczne, zacząć dostarczać części dokładnie na czas. Jakość dostarczanych wyrobów również zaczęła się poprawiać z roku na rok.

World Class Manufacturing – Historia

W roku 1984 Hayes i Wheelwright wymyślili sformułowanie „World Class” – czyli produkcja na skalę światową, za sformułowaniem kryło się opisywanie możliwości, oraz umiejętności organizacji przy pomocy dobrych praktyk, przede wszystkim w zakresie jakości dostarczanego wyrobu, rozwoju kompetencji pracowników jak i menadżerów, oraz zaczęto stawiać nacisk na zaangażowanie wszystkich pracowników w celu poprawy jakości i wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach.

Następnie pojęcie to zostało rozwinięte przez osobę która jest uważana jako jednego z głównych autorów metodologii WCM jakim jest Richard J. Schonberger, Richard również napisał książke na temat WCM pierwsze wydanie ukazało się w 1986 roku 2 czerwca, książka w aktualnej formie posiada 256 stron i jest możliwa do nabycia w sklepach internetowych. Richard rozszerzył zakres stosowania WCM o doskonale znane nam wszystkim obecnie metody takie jak JIT (Just in Time), doskonalenie kontaktu z dostawcami, czy lepsze zarządzenia na etapie wdrożenia i uruchamiania produktu. Powyższe założenia odniósł do  produkcji, ujął WCM jako „produkcję osiągniętą przez uporządkowanie zasobów w celu bezustannej i szybkiej poprawy”. 

Również w latach 80 XX wieku w przedsiębiorstwach takich jak General Electric lub Kawasaki rozwój innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, systemowych doprowadził do sukcesu tych przedsiębiorstw, wykorzystywane w nich narzędzi, systemy, oraz procedury konsultanci nazwali jako „WCM”, lub produkcja bez zapasów (stockless production). 

Model WCM opracowywany był i rozwijany także w 2005 roku przez firmę Fiat przy współpracy z profesorem Uniwersytetu w Kioto – Prof. Hajine Yamashina.

Z powodzeniem WCM został wdrożony w przedsiębiorstwach takich jak:

 • Fiat
 • Marelli
 • Iveco
 • Case New Holland

Doskonale zobrazowany rozwój WCM możemy zobaczyć na poniższej osi czasu:

WCM World Class Manufacturing – główne założenia

WCM bazuję na podejściu wypracowanym w Japonii i USA, dlatego też w dużej części swoją metodologię opiera na TPS (Toyota Production System) czy doskonale nam znanym Lean Manufacturing, można powiedzieć, że WCM jest zbiorem narzędzi, systemów, oraz najlepszych praktyk w celu maksymalizacji wyników produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich standardów jakościowych i realizacji założonych planów logistycznych. 

Jednym z głównych założeń WCM jest zmiana sposobu podejścia organizacji do rozwiązywania problemów z „gaszenia tam gdzie się najmocniej pali”, do systematycznego rozwijania, usprawniania procesów produkcyjnych krok po krok, Kaizen jest bardzo chętnie i często wykorzystywany w WCM, Kaizen jest bardzo chętnie wykorzystywany w WCM. Ważnym elementem w strategii jest również indywidualne podejście do pracownika, istotna jest praca zespołowa. Zaczęto zauważać pracowników jako jednostki indywidualne, angażować ich w proces ciągłe doskonalenia, oraz zaszczepienie myśli, że są oni ważni dla przedsiębiorstwa i praca operatora na produkcji jest równie ważna i istotna co praca inżyniera czy kierownika. 

Jednym z przykładów jest wdrożenie filozofii Kaizen, i pokazanie pracownikom, że pomysł nie musi być przynosić ogromnych oszczędności dla firmy, nawet proste pomysłu w stylu „brak uchwytu na wodę na stanowisku OP10”, przyniesie w przyszłości zyski tak jak i dla pracownika (poprawa komfortu pracy, brak konieczności chodzenia za każdym razem do miejsca z wodą pitną), jak i dla zakładu (brak mikro przestojów podczas pracy, mniejsze ryzyko wypadku itd.).

World Class Manufacturing – 4 Metody

WCM zawiera cztery obszerne metody takie jak:

 1. Total Quality Control (TQC) / Total Quality Management (TQM).

Kompleksowe zarządzanie jakością jest metodą ciągłego doskonalenia całej firmy, naszego wyrobu gotowego jak również każdego działania które prowadzi do powstania produktu końcowego. Metoda  ta stawia na piedestale zaspokajanie potrzeb klientów i bazuje na stuprocentowym zaangażowaniu wszystkich pracowników w wytwarzaniu produktów zadowalającej jakości. Naszym celem jest 0 defektów.

Więcej o TQM możecie przeczytać w jednym z artykułów na blogu: 

 1. Total Productive Maintenance (TPM)

Głównym celem TPM jest zwiększenie produktywności, zmniejszenie czasu przestoi, a głównym celem jest zero awarii i przestojów na linii. Zastosowanie TPM będzie miało bardzo duży wpływ na poprawienie wskaźnika (OEE). Żeby osiągnąć założenie przez TPM cele, prewencja i proaktywność powinny być zawsze na pierwszym miejscu w głowach wszystkich. Porzucamy myślenie w stylu „jak się zepsuję to pomyślimy” – chociaż ten typ podejścia ma również zastosowanie w przemyśle.

 1. Total Industrial Engineering (TIE)

Jest to system zbioru różnych metod gdzie wydajność systemu inżynieryjnego jest zmaksymalizowana przez redukcję Mudy (Eliminacja strat, maksymalizacja wartości dodanej w procesach), Muri (Elimanacja nienaturalnych operacji, poprawa ergonomii pracy, eliminacja przeciążania osob, maszyn, procesów), oraz Mury (Nie optymalne używanie zasobów, złe planowanie). Korzystając z tego systemu naszym celem jest 0 strat.

 1. Just in Time (JiT) / Lean Manufacturing (LM)

JIT to filozofia oparta na produkowanie części dokładnie na czas, zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez naszego klienta. Naszym celem jest minimalizowanie zapasów które znajdują się na Naszym magazynie, a w konsekwencji 0 zapasów.

Jak widzimy jednym wspólnym mianownikiem powyższych metod jest dążenie do doskonałości czyli zero defektów, awarii, strat, zapasów. 

WCM Wolrd Class manufacturing – Filary, zasady i punktacja.

Wdrażając metodologię WCM w naszym przedsiębiorstwie, lub korzystając z niej obecnie należy pamiętać o tym jaką drogą należy się kierować podczas rozwiązywania wszelakich problemów, możemy wyróżnić 7 podstawowych punktów:

 1. Zidentyifkuj które problemy należy rozwiązać.
 2. Sprawdź gdzie występują
 3. Ustal priorytet dla poszczególnych problemów bazując na kosztach.
 4. Przeanalizuj je i ustal właściwą metodę.
 5. Oszacuj jak dużo będzie kosztować rozwiązanie.
 6. Zaimplementuj rozwiązanie.
 7. Zweryfikuj osiągnięte rezultaty bazując na danych sprzed wprowadzenia działań korekcyjnych.

10 Zasad World Class Manufacturing

 1. Bezpieczeństwo na światowym poziomie jest podstawą do światowej klasy produkcji.
 2. Liderzy WCM pasjonują się osiąganiem wysokich standardów.
 3. W WCM głos klienta jest doskonale słyszalny w zakładzie.
 4. W ramach WCM niedopuszczalna jest jakakolwiek nieefektywność (celem jest zawsze zero).
 5. Rygorystyczne i systematyczne wprowadzanie metod WCM gwarantuję eliminację braku efektynowści.
 6. Wszystkie nadzwyczajne zjawiska w procesach są natychmiastowe widoczne.
 7. WCM ma miejsce na stanowiskach pracy, nie tylko w biurze.
 8. WCM jest najskuteczniejszy wtedy, kiedy praktykujemy różne techniki w zespołach interdyscyplinarnych w naszym zakładzie.
 9. Moc WCM pochodzi od wszystkich zaangażowanych osób w zakładzie.
 10. Firmy są przygotowane na kryzysowe sytuacje nawet w sytuacji nieustających sukcesów.

Jak widać powyższe zasady i kierunek postępowania są bardzo ogólne, aczkolwiek przy wdrażaniu lub wykorzystywaniu WCM w naszej firmie powinniśmy się nimi kierować.

Dobrze, teraz możemy przejść do tego, na czym opiera się nasza cała filozofia WCM, czyli na 10 filarach technicznych i 10 filarach menadżerskich. Współpraca pomiędzy filarami technicznymi i menadżerskimi jest konieczna, ponieważ nie mogą być one wprowadzane samodzielne i realizowane są każdorazowo, w momencie wdrażania jednego z filarów technicznych.Na tej podstawie również jest przyznawana punktacja dla poszczególnych filarów podczas audytów.

Warto tutaj nadmienić, że wdrożenie każdego z filarów jest wieloetapowym procesem i dla każdego z filarów technicznych wyodrębniono 7 kroków a ich stopień implementacji jest oceniany podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych. WCM przewiduję 4 poziomy certyfikacji:

 • Brązowy 50 – 59 punktów
 • Srebrny 60 – 69 punktów
 • Złoty  70 – 84 punkty
 • Światowa klasa 85 – 100 punktów.

Na powyższym zdjęciu widzimy jakie filary występują w WCM, zapewne wielu z Was kojarzy klasyczną strukturę WCM jako 10 filarów które podtrzymują całą strukturę WCM, aczkolwiek znajdują się tam tylko filary techniczne, chciałem Wam zobrazować jak ta struktura wygląda w rzeczywistości.

Filary techniczne WCM

 1. Safety – Bezpieczeństwo 
 2. CD – Analiza kosztów, podział kosztów
 3. FI – Orientacja na ciągłe doskonalenie
 4. PM – Profesjonalne utrzymanie ruchu
 5. Autonomous activity – W tym filarze mamy podział na dwa podfilary:
 1. WO – Workplace Organisation – Organizacja miejsca pracy
 2. AM – Autonomous Maintenance – Autonomiczne utrzymanie ruchu
 1. QC – Kontrola jakości
 2. Logistic – Logistyka
 3. EEM – Wczesne zarządzanie urządzeniami / produktami
 4. PD – Rozwój pracowników
 5. E – Enviromenet

Jak już wspominałem wcześniej w tym artykule, dla każdego z powyższych 10 filarów zostało ustandaryzowane 7 kroków dzięki których powinniśmy przestrzegać przy wdrażaniu / doskonaleniu systemu. 

Możemy tutaj wyróżnić trzy etapy wdrażania 7 kroków i biorąc pod uwagę np. dział jakości jest to:

Reaktywne podejście, prewencyjne, oraz proaktywne.

Należy pamiętać, że na samym początku naszej przygody z WCM w przedsiębiorstwie powinniśmy zacząć od wprowadzania go tylko w wybranym modelowym obszarze, z wybranym interdyscyplinarnym zespołem pracowników. Jego celem jest wypracowanie optymalnych standardów i praktyk, które w dalszych etapach zostaną przeniesione na całą fabrykę.

Podsumowanie

Jak widać WCM jest bardzo obszernym tematem, jest to ogromnie rozbudowana metodologia pracy, w tym artykule postarałem się Wam streścić na czym polega WCM i co wchodzi w jego skład. Jeżeli artykuł się spodoba to chętnie opiszę szczegółowo poszczególne kroki wdrożenia dla każdego z filarów z przykładami. 

Na pytanie czy warto wdrażać WCM w firmie jest trudno odpowiedzieć, ponieważ będzie to wymagało od przedsiębiorstwa dużych nakładów pracy, oraz pieniędzy, jest to indywidualna decyzja każdego z przedsiębiorstw. Na pewno w WCM możemy znaleźć bardzo dużo interesujących metod, przykładów, które w znacznym stopniu polepszą kondycję naszych procesów produkcyjnych, zaangażowania pracowników, czy kadry menadżerskiej.