fbpx
słownik metrologiczny

Słowniczek metrologiczny – tolerancje i podstawy

Zaczynasz pracę w przemyśle międzynarodowym? Jesteś jakościowcem, który musi tłumaczyć dostawcy z zagranicy błędy kształtu powierzchni? Brakuje czasami słówek? Zmieniamy to na łamach naszego bloga. Poniżej znajdziesz słowniczek metrologiczny przygotowany przez Urszule Kmiecik-Sołtysiak nt. podstawowych pojęć metrologicznych oraz tolerancji. Nic tylko korzystać :).

Słowniczek metrologiczny – tolerancje

Tolerancje kształtu Form tolerances

Płaskość Flatness

Prostoliniowość Straightness

Okrągłość Roundness

Walcowość Cylindicity

Tolerancje kształtu profili Profile tolerances

Kształt zarysu Profile of any line

Kształt powierzchni Profile of any surface

Tolerancje bicia Runout tolerances

Bicie promieniowe Radial runout

Bicie osiowe Axial runout

Całkowite bicie promieniowe Total radial runout

Całkowite bicie osiowe Total axial runout

Tolerancje położenia Location tolerances

Pozycja Position

Symetria Symmetry

Współosiowość Coaxiality

Współśrodkowość Concentricity

Tolerancje kierunku Directional tolerances

Równoległość  (dotyczy osi)Parallelism  (axes) 

Równoległość (dotyczy powierzchni) Parallelism (surfaces)

Prostopadłość  Perpendicularity

Nachylenie  Slope (angularity)

Słowniczek Metrologiczny – Podstawowe Zagadnienia

Metrologia  Metrology

Wielkość   Quantity

Wartość wielkości  Quantity of a unit

Jednostka miary Unit of  measurement 

Jednostka pochodna Derived unit 

Jednostka podstawowa Base unit

Układ jednostek System of units

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI  International System of Units SI

Wskazanie Indication

Pomiar Measurement

Zasada pomiaru  Principle of measurement 

Procedura pomiarowa Measurement procedure

Wynik pomiaru Result of measurement 

Dokładność pomiaru Measurement accuracy; accuracy of measurement 

Poprawność pomiaru Measurement trueness ; trueness of measurement

Precyzja pomiaru Measurement precision 

Błąd pomiaru  Measurement error ; error of measurement

Błąd pomiaru systematyczny Systematic measuremnet error ; systematic error of measurement

Błąd pomiaru przypadkowy  Random measurement error; random error of measurement

Odtwarzalność pomiaru Measurement reproducibility 

Powtarzalność pomiaru Measurement repeatability

Niepewność pomiaru Measurement uncertainty 

Budżet niepewności Uncertainty buget

Wzorcowanie  Calibration

Wzorzec pomiarowy Measurement standard

Wzorzec państwowy National measurement standard 

Spójność pomiarowa Measurement traceability

Walidacja Validation

Przyrząd pomiarowy Measuring instrument

Stanowisko pomiarowe Measuring stand

Układ pomiarowy Measuring system 

Materiał odniesienia Reference material

Błąd wskazania Error of indication

Największy dopuszczalny błąd pomiaru Maximum permissible measurement error

Granica błędu Limit of error

CMC zdolności w zakresie wzorcowania i pomiarów CMC Calibration and Measurement Capabilities 

Suwmiarka Caliper

Mikrometr Micrometer

Płytki wzorcowe Gauge Blocks

Podobało się? Sprawdź koniecznie nasz kurs. Zapisy do 01.07:

Szkolenie z Rysunku i Pomiarów

Podsumowanie

Myślę, że ta wiedza Ci się przyda jeżeli pracujesz lub zamierzasz pracować w przemyśle międzynarodowym. Pomiary to fundamentalne zagadnienia w pracy każdego inżyniera jakości.