fbpx
angielski słówka zarządzanie jakością

35 najważniejszych angielskich słówek – zarządzanie jakością

Quality management, czyli zarządzanie jakością. Jeżeli tylko choć raz w swojej pracy, obiło ci się o uszy to angielskie stwierdzenie, to znak, że wkrótce usłysz ich więcej i warto je wcześniej poznać. Wychodzę na przeciw i udostępniam Ci 35 najważniejszych słówek dotyczących zarządzania jakością. Pracując w środowisku międzynarodowym, musisz je znać! Zapraszam do nauki :).

Słówka są części materiału z obecnie trwającego kursu „Techniczny angielski w pracy inżyniera”, w kursie dostępne jest jeszcze nagranie audio i tekst. Wypatruj kolejnej edycji kursu ;-).

 1. Quality Management – zarządzanie jakością
 2. Quality planning – planowanie jakości
 3. Quality assurance – zapewnienie jakości
 4. Quality control – kontrola jakości
 5. Quality improvement – doskonalenie jakości
 6. Product performs its intended function – produkt spełnia zamierzoną funkcję
 7. Statistical methods – metody statystyczne
 8. Statistical quality control – statystyczne sterowanie jakością
 9. Management philosophy – filozofia zarządzania
 10. Competitive position – konkurencyjna pozycja
 11. Departments – działy, wydziały
 12. Self-improvement – samodoskonalenie
 13. Quality initiatives – inicjatywy jakościowe
 14. Quality culture – kultura jakości
 15. Quality differentation – zróżnicowanie jakościowe
 16. Customer demands – wymagania klienta
 17. Knowledge management – zarządzanie wiedzą
 18. Engagement of people – zaangażowanie ludzi
 19. Leadership – przywództwo
 20. Customer focus – skupienie na kliencie
 21. Process approach – podejście procesowe
 22. Improvement – doskonalenie
 23. Evidence based decision making – decyzje podejmowane na podstawie danych
 24. Relationship management – zarządzanie relacjami
 25. Quality circle – koło jakości
 26. Problem solving – rozwiązywanie problemów
 27. Risk Management – zarządzanie ryzykiem
 28. Optimizing processes – optymalizacja procesów
 29. People factor – czynnik ludzki
 30. Resistance to change – opór przed zmianą
 31. Quality principles – zasady jakości
 32. Automobile industry – przemysł samochodowy
 33. Reliability of achieving an outcome – wiarygodność osiągnięcia rezultatów
 34. Ongoing effort – ciągły wysiłek
 35. Measurement framework for quality management – Struktura oceny zarządzania jakością