fbpx
angielski techniczny

35 najważniejszy angielskich słówek – Kontrola jakości i pomiary

Dla wielu zrozumienie polskich słów takich jak prostopadłość lub współśrodkowość to wielki sukces.Jeżeli jesteś czytelnikiem tego bloga to wymagam od Ciebie czegoś więcej. Mam dla Ciebie wyzwanie. Chcę nauczyć się tych słówek po angielsku. Tych słówek i 33 innych związanych z nie mniej skomplikowanymi zagadnieniami jak koncentryczność. Zapraszam do nauki 35 najważniejszych angielskich słówek: Kontrola jakości i pomiary.

Słówka są części materiału z obecnie trwającego kursu „Techniczny angielski w pracy inżyniera”, w kursie dostępne jest jeszcze nagranie audio i tekst. Sprawdź, czy akurat nie ma promocji ;).

 1. Quality control – kontrola jakości
 2. Uncover defects – odkryć wady
 3. Measurements – pomiary
 4. Gauges – sprawdziany
 5. NDT – badania nieniszczące
 6. Caliper – suwmiarka
 7. Micrometer – mikrometr
 8. Dimension – wymiar
 9. Datum reference – punkt odniesienia (baza)
 10. Nominal geometry – nominalny geometria
 11. Maximum readability – maksymalna czytelność
 12. Angular dimension – wymiar kątowy
 13. Bilateral tolerance – tolerancja dwustronna
 14. Unitelar tolerance – tolerancja jednostronna
 15. Straightness – prostoliniowość
 16. Flatness – płaskość
 17. Circularity – okrągłość
 18. Cylindricity – cylindryczność
 19. Profile of a line – kształt wyznaczony zarysem
 20. Profile of a surface – kształt wyznaczony powierzchnią
 21. Perpendicularity – prostopadłość
 22. Angularity – nachylenie
 23. Parallelism – równoległość
 24. Symmetry – symetria
 25. Position – pozycja
 26. Concentricity – koncentryczność, współśrodkowość
 27. Circular run-out – bicie osiowe
 28. Total run-out – bicie całkowite
 29. Acceptance limits – limity akceptowalności
 30. Sampling plans – plany próbkowania
 31. Rejectable quality level – nieakceptowalny poziom jakości
 32. Caliper, vernier – suwmiarka
 33. Caliper larg jaws – duże szczęki suwmiarki
 34. Destructive test – badania niszczące
 35. Inner diameter – wewnętrzna średnica

About the Author Artur Mydlarz

follow me on: