fbpx
4 filary jakości - metoda na zarządzanie

System zarządzania jakością – 4 filary

Szczelny system zarządzania jakością powinien być celem każdej organizacji. Umożliwi to dostarczenie usług lub produktów na najwyższych poziomie.
W trakcie planowania jakości pojawia się szereg pytań jak uzyskać niskim lub zerowy poziom defektów oraz wysokie zadowolenie klienta. Osiągniecie celu ułatwi nam oparcie planu zarządzania jakością na czterech głównych filarach jakości. Cztery główne filary jakości to:

 1. Standardy Jakości
 2. Zapewnienie Jakości
 3. Kontrola Jakości
 4. Inspekcja

System Zarządzania Jakością: Standardy Jakości

Odpowiednie wdrożenie oraz utrzymanie standardów jest głównym filarem prewencyjnego zapewnienia jakości w organizacji. Standardy jakości mogą być kategoryzowane jako:

 1. Wewnętrzne standardy jakości
 2. Regulacje prawne oraz urzędów (FAA, LBA, ULC etc.)
 3. Wymagania certyfikacyjne zarządzania jakością EN9100 , ISO9001
 4. Metody Jakościowe: Six Sigma, TQM, Kaizen, Lean Manufacturing
 5. Wymagania indywidualne klienta

System Zarządzania Jakością: Zapewnienie Jakości

Zapewnienie jakości, jest procesem weryfikowania wymagań jakościowych i weryfikacji wyników pomiarów kontroli jakości. Celem weryfikacji jest zapewnienia stosowania odpowiednich standardów jakości.
Nie powinno się mylić zapewnienia jakości z kontrolą jakości. Zapewnienie jakości weryfikuje sprawność/szczelność systemu jakości, zaś kontrola jakości stwierdza ilość wadliwych produktów.

W trakcie planowania zapewnienia jakości, należy zdefiniować odpowiedzi na 5 podstawowych pytań:

 1. Jak jakość będzie mierzona i co będzie kryterium odbioru ?
 2. Kto będzie ją mierzył ?
 3. Co dokładnie będzie mierzone (który produkt, który proces etc.) ?
 4. Jaka będzie częstotliwość pomiaru ?
 5. Jaki jest akceptowalny poziom niezgodności ?

Jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi zapewnienia jakości jest Audit.

Audit Jakościowy ma na celu:

 • Stwierdzenie zgodności rzeczywistego systemu jakości z jego wymaganiami
 • Ciągłe doskonalenie systemu jakości.
 • Weryfikacji akcji korekcyjnych po poprzednim audicie.

Audit często jest nieodpowiednio interpretowany, szczególnie w polskich warunkach. Auditorzy podchodzą do niego jako do tzw. „kontroli” i ich głównym celem jest znalezienie niezgodności.

Jest to błędne przeświadczenie, które może przesłonić prawdziwy cel audytu oraz uniemożliwić wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
Wkrótce pojawi się szerszy tekst o prawidłowym prowadzeniu Audytów.

System Zarządzania Jakością: Kontrola Jakości

Celem kontroli jakości jest:

 • Zidentyfikowanie wyrobu niezgodnego
 • Weryfikacje czy dany proces spełnia założenia systemu jakości (czy ilość wyrobów niezgodnych mieści się w założonym planie)

Defekty weryfikowane w trakcie kontroli jakości weryfikowane są zazwyczaj:

 • Atrybutywne (atributtive sampling) – produkt jest zgodny lub nie, czyli system 0 1
 • Zmiennie (variables sampling) – produkt w trakcie weryfikacje otrzymuje skale zgodności np. 1 – 10

Ważnym założeniem kontroli jakości jest właściwe zdefiniowanie wymagań oraz umiejscowienie tych wymagań w specyfikacjach lub dokumentacji technicznej.

System Zarządzania Jakością: Inspekcja Jakości

W powyższym rozumienia inspekcja jakości jest to forma weryfikacji kontroli jakości. Celem jest potwierdzenie zrozumienia wymagań kontroli produktu oraz uszczelnienie procesu.
Odpowiedni plan jakości powinien założyć częstotliwość oraz rodzaj inspekcji. Częstotliwość powinna być uzależniona od obecnych wskaźników KPI danego procesu.

Podsumowanie:

Bazując na wyżej wymienionych czterech filarach systemu jakości organizacja jest w stanie zapewnić wysoką jakość dostarczanych produktów lub usług.
Nie mniej jednak należy zrozumieć, że budowanie szczelnego systemu jakości jest czasochłonne. Wymaga poznania szczegółowo procesów oraz przede wszystkim mentalności i poziomu świadomości pracowników. Jest to ciągły proces doskonalenia. Więcej na temat systemu zarządzania jakością znajdziecie m.in na blogu : QMS Awareness

1 comment
Ilia says

Bardzo przydatna wiedza.
Dziękuję za nią.

Comments are closed