fbpx
kontrola jakości

Kontrola jakości – jak wdrożyć w firmie?

Kontrola jakości jest to proces, który polega na sprawdzeniu produktów pod kątem zgodności z określonymi wymaganiami. Najważniejszym celem kontroli jakości jest wyłapanie wszystkich niezgodności. Kontrolę jakości możemy podzielić na kontrolę wejściową, kontrolę międzyoperacyjną oraz kontrolę ostateczną. Jak wdrożyć poszczególne kontrole jakości? Na czym się skupić? Co jest istotne podczas tych poszczególnych procesów? Na te pytania oraz inne odpowiem w artykule. Zachęcam do przeczytania. 

Kontrola jakości wejściowa

Po co wdrażać kontrolę jakości wejściową? To oczywiste, że materiał, który otrzymujesz od dostawcy powinien być dobry jakościowo. Przecież Twój dostawca też ma wdrożoną kontrolę jakości. Jednak w celu zapewnienia jakości oraz dostarczenia produktów z materiału zgodnego kontrolę na wejściu należy wykonać. Jak wdrożyć kontrolę jakości na wejściu?

Najważniejszym elementem jest, abyś ustalił wymagania dla materiałów bądź usług, które będą dostarczane do Twojej organizacji. Określ wymagania według, których będziesz kontrolował materiał. Czasami będą to wymagania, które otrzymasz od swojego klienta. Zdefiniuj wymagania jasno i precyzyjnie. Przekaż je dostawcy. Oczywiście te same wymagania musisz przekazać osobie bądź osobom, które będą odpowiedzialne za kontrolę na wejściu.

Jakie to mogą być wymagania? W zależności od rodzaju materiału jaki dostarczany jest do Twojej organizacji wymagania mogą być różne oraz sposób przeprowadzania kontroli. Na przykład jesteś producentem detali wykonywanych z tworzywa sztucznego więc podczas kontroli wejściowej będziesz sprawdzał tworzywo. Na przykład sprawdzenie wskaźnika szybkości płynięcia tworzywa. Jeśli w procesie produkcji wykorzystujesz kartony – kontrolę będziesz wykonywał na podstawie rysunku technicznego poprzez sprawdzenie wymiarów.

Kluczowym elementem wdrażania kontroli wejściowej jest właśnie określenie wymagań według, których będzie wykonywana kontrola. Również podczas kontroli wejściowej warto sprawdzać takie rzeczy jak: waga materiału – czy waga na etykiecie identyfikacyjnej zgadza się z wagą podaną w dokumentacji. Oceń wizualnie materiał, który otrzymałeś – uszkodzony materiał, zarysowany, pęknięty, zalany w zależności od specyfiki materiału.

W celu jasnego sprecyzowania i przekazania wymagań warto, abyś opracował instrukcję kontroli wejściowej. Może być to foto instrukcja. Wskaż wady, które są nieakceptowalne oraz pokaż jak ma wyglądać zgodny materiał. Następnie przeszkól osoby, które będą odpowiedzialne za kontrolę wejściową (np. magazynier, kontroler jakości).

Kontrola wejściowa – częstotliwość

Również ważnym aspektem jest określenie częstotliwości kontroli. W zależności od wielkości partii jaką otrzymujesz określ ilość sprawdzanych elementów. Jeśli nie jesteś w stanie sam sprawdzić materiału, który otrzymujesz zażądaj od dostawcy świadectwa jakości. W tym o to dokumencie dostawca zobowiązał się, że dostarczył Ci materiał zgodny jakościowo. Dodatkowym punktem kontroli może być sprawdzenie dokumentacji (w zależności co będziesz wymagał), czy świadectwa jakości, faktury, wz, TDS.

Kontrola wejściowa jest bardzo ważnym elementem. Unikniesz dzięki temu problemów podczas produkcji np. związanych z zatrzymaniem produkcji, nie dotrzymaniem terminów wykonania danej partii produktów.

Gdy podczas kontroli wejściowej nie wstrzymasz materiału niezgodnego, może dojść do zatrzymania produkcji przez ten materiał. Wówczas wprowadź zwiększoną kontrolę wejściową dla danego materiału, dla następnej dostawy. Jeśli niezgodności związane z materiałem będziesz notorycznie odnotowywał na produkcji wówczas rozważ zmianę częstotliwości wykonywania kontroli wejściowej.

Kontrola jakości międzyoperacyjna

Po kontroli jakości wejściowej przychodzi czas na kontrolę jakości międzyoperacyjną. Co to jest kontrola międzyoperacyjna i jak ją wdrożyć? Kontrola międzyoperacyjna jest to proces sprawdzania jakości produktów po każdym etapie procesu produkcyjnego. Kontrola międzyoperacyjna, jak każda kontrola służy do wykrycia wszelkich niezgodności.

Aby dobrze wdrożyć kontrolę międzyoperacyjną musisz znać wszystkie wymagania dotyczące produktów na każdym etapie produkcji. Wymagania te otrzymasz od klienta bądź określisz je sam na bazie swojego doświadczenia oraz wiedzy, a także doświadczenia specjalistów z którymi współpracujesz. Przekaż te wymagania osobom, które odpowiedzialne są za kontrolę międzyoperacyjną (szkolenie). Wymagania te możesz przekazać w formie instrukcji, foto instrukcji, rysunku technicznego z zaznaczonymi charakterystykami specjalnymi.

Kolejnym ważnym etapem jest, abyś określił częstotliwość wykonywania tej kontroli. W zależności od procesu oraz ilości produkowanych sztuk kontrolę możesz wykonywać pod koniec operacji bądź w trakcie. Wszystko w zależności od specyfiki procesu. Co 10 szt., co 500 szt., nawet co 1000 szt. Również częstotliwość kontroli możesz mieć narzuconą przez klienta.

Kontrola jakości ostateczna

Czas na kontrolę jakości ostateczną. Jest to ostateczne potwierdzenie zgodności produktu przed wysyłką. W celu poprawnego wykonania kontroli ostatecznej również musisz określić wymagania. Wymagania według, których kontrola ta zostanie przeprowadzona. Zazwyczaj będą to te same wymagania co podczas kontroli międzyoperacyjnej. Aczkolwiek tę kontrolę będziesz wykonywał z inną częstotliwością, którą musisz określić. Będzie to losowa próbka, którą będziesz pobierał z danej partii produkcyjnej w zależności od ilości wyprodukowanych elementów.

Wyznacz osoby odpowiedzialne za kontrolę ostateczną. Ty też możesz być za nią odpowiedzialny. Również opracuj wymagania dotyczące kontroli ostatecznej i przedstaw je osobie/ osobom, które będą wykonywały kontrolę. Także sporządź Raport z kontroli finalnej. Dokument ten będzie ostatecznym potwierdzeniem, że wyprodukowane elementy są zgodne jakościowo z wymaganiami klienta.

Gdy znajdziesz jakąś niezgodność podczas kontroli ostatecznej oznacza to, że kontrola międzyoperacyjna nie została przeprowadzona. Bądź musisz zwiększyć częstotliwość kontroli międzyoperacyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kontroli jakości?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontroli jakości zapraszam Cię, abyś wziął udział w moim szkoleniu pt. „Podstawy kontroli jakości”.

Podsumowanie

Bez wprowadzonej kontroli jakości prędzej czy później spodziewaj się reklamacji od klienta. Wdrożenie kontroli jakości da Ci pewność, że gotowe wyroby spełniają wymagania oraz oczekiwania klienta. Dzięki wprowadzeniu kontroli jakości ograniczysz ilości wadliwych detali. Także materiał z którego będziesz produkował nie będzie stwarzał problemów podczas produkcji. Kontrola ostateczna jest to tylko potwierdzenie, że wyroby gotowe są wyprodukowane zgodnie z wymaganiami.