fbpx
shop floor management

Shop floor management czym jest?

Dużym wyzwaniem w większych organizacjach jest uzyskanie dostępu do informacji na temat danej sytuacji w firmie oraz szybkiej reakcji. Zapewnienie skutecznej komunikacji na temat wyników produkcyjnych, powstałych problemów lub oczekiwanych decyzji przysparza często wiele problemów.
Na przeciw wyzwaniom stanął Kiyoshi Suzaki, autor książki „The New Shop Floor Management”, z uniwersalną metodologią zarządzania aktualnymi tematami w firmie.

Czym jest Shop Floor Management ?

Shop Floor Management jest metodą weryfikowania wyników produkcyjnych z zaangażowaniem wszystkich jednostek bezpośrednio lub pośrednio związanych z osiągnięciem wyniku. Według założen Kiyoshi Suzaki , SFM powinien skupiać się na tematach realnych:

  1. Genba (Realne miejsce) − Preferowane miejsce SFM to hala produkcyjna, gdzie powstają omawiane produkty.
  2. Genbutsu (Realne informacje) − Prawdziwe informacje na temat wszystkich występujących problemów.
  3. Genjitsu (Fakty) − Informacje powinny być oparte na faktach, a nie na subiektywnej ocenie.

Największym wyzwaniem we wdrażaniu shop floor management jest zbudowanie odpowiednieego nastawienia organizacji. Niestety większość pracowników, w polskich realiach, w pierwszym kontakcie z SFM odbiera go jako formę kontroli i weryfikowania wykonanej pracy oraz często wytykania błędów.

Powoduje to ukrywanie informacji oraz przekazywanie subiektywnych ocen danej sytuacji.Rolą kierownictwa jest stworzenie pozytywnej kultury zarządzania informacjami i problemami omawianymi w trakcie przeglądu shop floor management. SFM ma służyć rozwiązywaniu obecnych problemów poprzez eliminowanie błędów procesowych, określenie właściwej komunikacji wewnątrz organizacji oraz poprzez ciągły rozwój danych procesów.

Najczęściej spotykaną formą SFM, dla procesów produkcyjnych, jest forma dziennego raportowania wyników z poprzedniego dnia, z uwzględnieniem problemów w przypadku nie wykonania założonego planu.

Coraz częściej spotyka się z wprowadzeniem SFM dla procesów biurowych (można przyjąć, że są to procesy usługowe dla produkcji). Dla tego typu zarządzania powszechne jest stosowanie 1-tygodniowego cyklu spotkań.

Przykład Shop Floor Management:

 

Korzyści z wprowadzenia Shop Floor Management

Największym pozytywem wprowadzenia SFM jest otwarta i szybsza komunikacja. Dodatkowo zauważa się korzyści takie jak:

  1. Zwiększona wydajność operacyjna dzięki standaryzacji zarządzania.
  2. Możliwość szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania sytuacji spornych.
  3. Ograniczenie występowania błędów w pracy.
  4. Ujawnienie luk w produkcji lub procesach.
  5. Zwiększenie wydajność pracowników.
  6. Pozytywny wpływ na dochody firmy produkcyjnej.

Egzemplarze książki Pana Suzaki znajdziecie w wersji angielskiej na Amazone:

Grafika: Photo by Benjamin Child on Unsplash