fbpx
iso 14001

ISO 14001 – 8 wymaganych dokumentów do certyfikacji

Czy Twoja organizacja dąży do uzyskania certyfikacji ISO 14001 i pragnie zwiększyć swoją dbałość o środowisko? Wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS) zgodnego z normą ISO 14001 może pomóc Twojej organizacji stać się bardziej zrównoważoną, zmniejszyć wpływ na środowisko oraz poprawić wizerunek w oczach klientów i partnerów biznesowych. Jednak przed rozpoczęciem procesu certyfikacji warto zrozumieć, jakie dokumenty są wymagane, aby spełnić standard ISO 14001. W tym wpisie na blogu przybliżę 8 kluczowych dokumentów, które musisz przygotować i utrzymywać, aby osiągnąć zgodność z wymaganiami ISO 14001. Pozwoli Ci to na lepsze zrozumienie tego, jak efektywnie wdrożyć EMS w Twojej organizacji oraz jak właściwie kontrolować i monitorować jego działanie.

ISO 14001 – co to jest?

ISO 14001 to międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego, który określa kryteria dla systemu zarządzania środowiskowego (EMS). Jego celem jest wspieranie organizacji w identyfikacji, monitorowaniu i kontrolowaniu ich wpływu na środowisko. Dodatkowo zyskujesz efektywnym system zarządzaniu środowiskiem poprzez ciągłe doskonalenie i zgodność z obowiązującymi przepisami. Certyfikacja systemu ISO świadczy o zaangażowaniu organizacji w odpowiedzialne praktyki środowiskowe, minimalizację zanieczyszczeń oraz osiąganie celów środowiskowych.

5 korzyści z posiadania Systemu Zarządzania Środowiskiem

Wdrożenie normy ISO 14001 przynosi szereg korzyści dla organizacji.

 • Po pierwsze, certyfikacja gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, co pozwala uniknąć kar i negatywnego wpływu na wizerunek.
 • Po drugie, posiadanie systemu zwiększa zaufanie klientów, którzy coraz częściej wybierają produkty i usługi firm dbających o środowisko.
 • Po trzecie, certyfikacja może stanowić przewagę konkurencyjną, zwłaszcza w przypadku przetargów.
 • Po czwarte, norma pozwala na zmniejszenie ilości generowanych odpadów oraz zastosowanie energooszczędnych rozwiązań, co przekłada się na większą efektywność organizacji.
 • Po piąte, redukcja marnotrawstwa prowadzi do obniżenia kosztów związanych z gospodarką odpadami i ich utylizacją.

Na koniec, niektóre firmy mogą liczyć na obniżenie składek ubezpieczeniowych, gdyż certyfikacja świadczy o odpowiednim zarządzaniu wpływem na środowisko, co zmniejsza ryzyko wystąpienia roszczeń związanych z zaniedbaniami środowiskowymi.

ISO 14001 – 8 wymaganych dokumentów

 1. Określenie zakresu EMS: Dokument określający rodzaje operacji objętych Systemem Zarządzania Środowiskowego (EMS) oraz nałożone na nie ograniczenia. Określa, które części firmy będą podlegać EMS i ustanawia ograniczenia.
 2. Polityka środowiskowa: Dokument zawierający zobowiązanie organizacji wobec systemu zarządzania środowiskiem. Jest to np. wpływ na środowisko, zapobiegania zanieczyszczeniom i ciągłego doskonalenia działań.
 3. Cele środowiskowe i sposoby ich osiągnięcia: Dokumenty zawierające określone cele środowiskowe oraz strategię ich osiągnięcia. Strategia i cele pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji na codzień.
 4. Procedury kontroli operacyjnej: Dokumenty opisujące, jak organizacja opracowuje i wdraża własne kontrole operacyjne. Procedury muszą być oczywiście zgodne z wymagaiami ISO 14001.
 5. Monitorowanie wyników: Dokumenty zawierające zapisy dotyczące oceny wydajności i skuteczności EMS. Monitorowane KPI muszą pomagać w zapewnieniu wymagań systemu.
 6. Raport z audytu wewnętrznego: Dokument zawierający wyniki regularnych audytów wewnętrznych, oceniających efektywność EMS oraz ogólną wydajność środowiskową firmy. Pokazuje przestrzeganie wymagań w ramach wdrożenia EMS.
 7. Wyniki przeglądu zarządczego: Dokumenty zawierające wyniki regularnych przeglądów EMS przez kierownictwo, mających na celu zapewnienie, że spełnia on wymagania systemu.
 8. Raport o niezgodnościach: Dokumenty opisujące wszelkie niezgodności w procedurach i działaniach środowiskowych oraz podjęte środki naprawcze. Potwierdzają, że organizacja przeprowadziła analizę przyczyn podstawowych, aby zapewnić skuteczność działań naprawczych.

Podsumowanie

W tym artykule omówiłem 8 kluczowych dokumentów wymaganych przez normę ISO 14001, aby pomóc organizacjom w skutecznym wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS) oraz osiągnięciu certyfikacji.

Ważne jest, aby utrzymywać te dokumenty aktualne. Są one kluczowym elementem dowodzącym zaangażowania organizacji w dbałość o środowisko, spełnianie wymagań prawnych oraz osiąganie wyznaczonych celów. Wdrożenie normy przynosi liczne korzyści, takie jak zwiększenie zaufania klientów, przewaga konkurencyjna, redukcja odpadów, obniżenie kosztów oraz potencjalne zmniejszenie składek ubezpieczeniowych. Przestrzeganie wymogów ISO 14001 to inwestycja, która może przyczynić się do trwałego sukcesu.

ISO 14001 – szkolenie w formie nagrań wideo opisujących każdy punkt normy – www.szkolajakosci.pl