fbpx
apqp - cele jakości

APQP – Jak planować cele jakości, BOM i QA Plan w projekcie

Wyznaczenie celów jakościowych powoduje sprawne i efektywne działanie organizacji. Ale czy tylko wyznaczamy cele w organizacji? Gdzie jeszcze możemy wyznaczyć cele jakościowe i w jaki sposób? Czy słyszałeś o Zaawansowanym planowaniu jakości wyrobu APQP? Czy wiesz, że tam również należy wyznaczyć cele jakości? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do przeczytania artykułu. 

Co to jest APQP?

APQP, czyli Zaawansowane planowanie jakości wyrobów (ang. Advanced Product Quality Planning) to ustrukturyzowana metoda definiowania i ustalania kroków niezbędnych do zapewnienia, że produkt jest satysfakcjonujący dla klienta. Celem zaawansowanego planowania jakości produktu jest ułatwienie komunikacji ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, aby zapewnić, że wszystkie wymagane kroki zostaną zakończone na czas.

5 etapów APQP:

 1. Planowanie i określenie programu

Podczas pierwszego etapu APQP zbieraj informacje oraz analizuj wymagania klienta na temat nowego produktu. Wynikiem tego etapu jest projekt wyrobu oraz zdefiniowanie celów jakościowych. 

 1. Projektowanie i rozwój wyrobu

Na drugim etapie wykonaj analizę wymagań technicznych i inżynieryjnych. W drugiej fazie również uwzględnij tworzenie prototypów. Pomoże to zweryfikować, czy nasze założenia spełniają oczekiwania klienta. Dlatego utwórz plan kontroli dla prototypów. Zgromadź informacje dotyczące materiału oraz sprzętu, który będzie wymagany do rozpoczęcia produkcji.  

 1. Projektowanie i rozwój procesu produkcyjnego

Teraz czas na zaplanowanie procesu produkcyjnego. Trzecia faza jest podsumowaniem pierwszej i drugiej fazy. Dlatego w tej fazie określ wolumen produkcji. Pamiętaj też o uwzględnieniu kosztów oraz co najważniejsze, jakości produkcji.

 1. Zatwierdzenie wyrobu i procesu

Czas na weryfikację procesu produkcyjnego oraz wyrobu końcowego. Dlatego sprawdź, czy otrzymany produkt jest zgodny z wymaganiami klienta.

 1. Uruchomienie, ocena i usprawnienie działającej produkcji

W ostatniej fazie APQP rozpoczynamy produkcję. Więc sprawdź jej wydajność, udoskonalaj na każdym etapie, identyfikuj problemy. 

Cele jakości wg APQP – jak zaplanować?

Po krótkim wstępie, w którym dowiedziałeś się co to jest APQP bądź przypomniałeś sobie najważniejsze informacje, czas na opisanie sposobu zaplanowania celów jakościowych zgodnie z APQP. Jak zaplanować cele jakości wg APQP? Planowanie celów odbywa się w pierwszej fazie APQP – Planowanie i określenie programu.

Zdefiniowanie wejść pomoże Ci w zdefiniowaniu i zaplanowaniu programu APQP. Wejściami do procesu są:

 • Voice of Customer – wszystkie informacje, jakie otrzymujemy od klienta,
 • założenia dla procesu lub produktu,
 • strategia biznesu oraz marketingu,
 • doświadczenie zespołu.

Natomiast wyjściem z pierwszej fazy APQP są:

 • cel projektu,
 • cele jakościowe,
 • lista materiałów (BOM),
 • plan zapewnienia jakości produktu,
 • wstępny diagram procesu.

Cele jakościowe są bardzo ważnym elementem oraz punktem podczas definiowania i planowania programu APQP. Wynikają z:

 • celów programu,
 • benchmarkingu,
 • wymagań i oczekiwań klienta.

Cele jakościowe mogą być różne, ale pamiętaj, zdefiniuj je zgodnie z metodą SMART. Jest to metoda wspomagająca prawidłowe definiowanie celów. Słowo SMART pochodzi od wyrazów:

 • Specific – specyficzny, skonkretyzowany;
 • Measurable – mierzalny,
 • Achievable – osiągalny,
 • Relevant – istotny,
 • Time-bound – określony w czasie.

Podsumowując, cele powinny być skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Zaplanowanie BOM zgodnie z APQP

Co to jest BOM? BOM (ang. Bill of Materials) jest to dokument określający wszystkie elementy, części i narzędzia niezbędne do wykonania danego procesu produkcyjnego. Jakie informacje może zawierać BOM? Przykłady informacji zawartych w BOM: z jakiego materiału wykonany jest dany produkt, jaki dostawca produkuje dany komponent, z jakiego koloru. BOM wynika z:

 • założeń procesowych,
 • założeń produktowych,
 • listy potencjalnych dostawców. 

Założenia procesowe mówią nam, w ramach jakiego procesu ten produkt będzie realizowany. Założenia produktowe, czyli założenia rysunkowe, techniczne. Lista potencjalnych dostawców, czyli lista dostawców, którzy będą dostarczać konkretne produkty. 

Zaplanowanie QA Plan zgodnie z APQP

Co to jest QA Plan? QA plan (ang. Quality Assurance Plan) oznacza Plan Zapewnienia Jakości. Plan Zapewnienia Jakości jest to dokument stworzony przez zespół projektowy, którego przestrzeganie zapewni, że gotowy produkt spełni wszystkie wymagania, czyniąc go produktem najwyższej jakości.

Wstępny Plan Zapewniania Jakości zawiera:

 • wymagania klienta,
 • cele designu,
 • wymagania dotyczące designu.

Najważniejszym punktem jest, aby wymagania dotyczące designu i cele designu uzupełniały się (były ze sobą sprzężone). Ale i tak pamiętaj, że wszystko powiązane jest z wymaganiami klienta. 

Z punktu widzenia Zapewnienia Jakości w ramach Planu Zapewnienia Jakości niezwykle istotne są:

 • wymagania dotyczące programu,
 • wymagania, cele (materiały, pakowanie),
 • FMEA,
 • wymagania inżynieryjne. 

Planując QA Plan pamiętaj i bądź świadomy o wszystkich wejściach do pierwszego etapu APQP. Wejścia te będą skutkować na kolejne procesy. Wyjścia z danej fazy są wejściami do następnej fazy. 

Podsumowanie

APQP – Zaawansowane planowanie jakości wyrobu podzielone jest na pięć etapów. Cele jakościowe, BOM oraz QA Plan ustalane są w pierwszej fazie, którą jest planowanie i określenie programu. Cele ustalaj zgodnie z Metodą SMART. BOM określisz na podstawie założeń procesowych i produktowych. Natomiast Quality Assurance Plan zawiera wymagania dotyczące programu, wymagania inżynieryjne. 

Wpis powstal na podstawie 1 z ponad 40 lekcji Szkolenia Michała Jezuska z APQP – chcesz dowiedziec się więcej? Sprawdź.