fbpx
rzecz o IATF16949

Rzecz o IATF – Michał Jezusek

Era globalizacji, podnoszenia standardów jakościowych, wciąż rosnącej konkurencji na rynku; stawia przed organizacjami niejako naturalne wymagania dotyczące osiągania coraz to lepszych wyników, tudzież coraz to bardziej świadomego podejścia do kwestii zarządzania jakością. Chcąc sprostać z roku na rok rosnącym wymaganiom klientów przedsiębiorstwa nie mogą „przespać” okresu zmiany ich oczekiwań – co więcej – należy w tym miejscu skupić się na wcześniejszym zbadaniu ich preferencji oraz dążeniu do zapewnienia jak najwyższego standardu produktu, usługi czy konkretnej oferty.

Z pomocą przychodzi standard IATF 16949:2016, który niejako wymusza na organizacjach stosowanie konkretnego podejścia do kwestii zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań klientów (w tym przypadku z sektora motoryzacyjnego) oraz stosowania konkretnych, bardzo rygorystycznych wymagań względem procesów funkcjonujących w ramach całej organizacji.

Co niezwykle istotne – często związane z niezrozumieniem „misji” tudzież „wizji” twórców standardu IATF 16949:2016 – część z organizacji implementujących wymagania wyżej wymienionego standardu wdrażają je:

  • „ponieważ tego wymaga klient”
  • „ponieważ chcemy być poważnie traktowani na rynku”
  • „ponieważ chcemy zostać dostawcą dla sektora Automotive”

I tutaj część organizacji popełnia kardynalny, wręcz niewybaczalny błąd – wdrażają „punkty standardu” – nie filozofię, podejście, system zarządzania jakością…

Konkretnie chodzi nam tutaj o zbudowanie wśród załogi (najpierw Top Managementu) świadomości jakościowej, zrozumienia dla wymagań sektora Automotive, właściwej filozofii działania na rynku – dopiero później – można wciąć się do pracy nad zaplanowaniem zbudowania systemu zarządzania jakością opartego o wymagania standardu IATF 16949:2016 (nie wdrażaniu punktów normy!)

Część organizacji zastanawiają się – dlaczego po aplikacji wymagań wg IATF poziom „jakości” jest taki sam, dlaczego pracownicy nadal popełniają błędy, nadal klienci „częstują” nas reklamacjami – odpowiedź jest prosta – należy zrozumieć cel i sens wdrożenia wymagań standardu IATF, tylko wtedy, gdy pracownicy (wszyscy) są świadomi swojego wpływu na jakość, jeżeli najwyższe kierownictwo rozumie, iż powinno zapewnić odpowiednie zasoby celem skutecznego funkcjonowania procesów w ramach organizacji – są to przesłanki to skutecznego oraz co ważne, efektywnego zbudowania systemu zarządzania jakością opartego o wymagania standardu IATF 16949:2016.

Podsumowanie

Pamiętajmy o celu jaki mieli przed sobą twórcy wymagań IATF (wcześniej ISO/TS), gdzie chodziło przede wszystkim o zunifikowanie globalnych wymagań, podniesienie jakości produktów oraz usług oraz zbudowanie szeroko pojętego świadomego podejścia do zarządzania jakością przez wszystkie ogniwa funkcjonujące w ramach łańcuchów dostaw.