fbpx
zespoły Lean - jak wdrożyć

Zespoły Lean – jak dobrze wdrożyć?

Zespoły Lean w wielu organizacjach to nieudane eksperymenty. Wydaje się jendak, że Andrzej Krótki znalazł idealny proces na stworzenie, wdrożenie, umocnienie i pracę skutecznego zespołu lean. Dzięki wspaniałej dyskusji, którą przeprowadziliśmy w ramach Letniej Akademii Lean, wiedza ta trafi właśnie do was. Poniżej znajdziecie zapis wideo naszej rozmowy. Zaprasza do wysłuchania i wyciągnięcia wniosków.

Zespoły Lean – Andrzej Krótki

Andrzej jest współzałożycielem i Prezesem firmy Leantowin. Jest również autorem książki, którą zdecydowanie polecam Skuteczny lider Lean

Zespoły lean – zapiski z dyskusji

Jaki jest cel wdrożenia zespołu lean?

Jeżeli przygoda rozpoczyna przygodę z lean, to zespół lean to konieczność. Wynika to przede wszystkim z lęku firm przed transformacjami. Dlatego należy umocnić w firmie zespół, nakierunkowany na szerzenie wiedzy na temat lean manufacturing.

Chodzi o zapanowanie nad lękiem i przetransformowanie tego lęku na działanie i na pozytywny odbiór lean’u w firmie.

Początek to pozytywne myśli, zaszczepienie pozytywnych informacji na team lean manufacturing.

Zespół lean nie powinien od razu wchodzić w procesy i wprowadzać narzędzia, ale powinien rozpocząć od budowanie kultury i pozytywnego wizerunku lean.

Dobrze wdrożone zespoły lean pomagają przyspieszyć nawet drukrotnie, trzykrotnie transformację w organizacji.

Jak stworzyć zespół lean?

Wdrożenie zespołu lean w firmie aspirujących do wprowadzenia transfromacji powinno polegać na stworzeniu interdyscyplinarnego zespołu.

Osoby na codzień zajmujące się innymi tematami, mogą również stworzyć zespoły lean, interdyscyplinarne. Wymaga to przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu do tego typu aktywności.

Istnieją 3 metody dobierania osób do takich zespołów:

 1. Warsztaty w celu wyłapania osób, które posiadają odpowiednie kompetenecje
 2. Poprzez rekomendacje Managerów lub Dyrektorów
 3. Osoby, które same się zgłoszą

Dość ważne jest, aby nie zmuszać nikogo do uczestnictwa w takim zespole. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, to jego uczestnictwo w zespole nie przyniesie korzyści.

Warto wziąć pod uwagę również różne cechy charaktery i wiedzę osób tworzących zespół. Podobnie jak w przypadku słynnej drużyny A, należy połączyć różne kompetencje i umiejętności. Dzięki synergii, możemy spodziewać się dużo lepszych rezultatów.

Spójrz czy w twoim zespole jest ktoś, kto:

 1. Potrafi dobrze sprzedać idee i przekonywać innych
 2. Zna i rozumie narzędzia lean
 3. Dobrze czuje się w organizacji i zna poszczególne wydziały
 4. Potrafi koordynować pracę zespołu i dowozić rezultaty (nastawienie na cel)

Zespoły lean – przygotowanie

Zespoły lean to nie tylko narzędzia i transformacja, szukanie usprawnień. Dużo ważniejszym aspektem jest podejście projektowe i umiejętności miękki.

Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie takiego zespołu do interakcji z firmą i pracownikami. Prawidłowa komunikacja, budowanie relacji, budowanie świadomośći przyniesie dużo korzyści.

W zespołach lean ponad połowa pracy dotyczy umiejętności miękkich, które należy ciągle rozwijać i poprawiać.

Najpierw budowanie świadomości, zaangażowania ludzi w firmie. Później wdrażanie projektów i narzędzi.

Zespoły Lean, muszą być dobrze umocnione w organizacji!

W firmie, której kutlura lean dopiero raczkuje lub jej w ogóle nie ma, zespoły lean działające samoistnie nie przetrwają długo.

Opór całej organizacji przed zmianą, będzie zbyt potężny. W ten sposób zaserwujemy porażkę wraz z wypaleniem zawodowym poszczególnym członkom zespołu.

Dlatego właśnie zespół musi być dobrze umocniony w organizacji. Właściciel firmy lub dyrektor zarządzający musi ogłosić całej firmie:

 • czym zajmuje się zespół
 • jaka jest jego rola
 • jakie kompetencje
 • jakie odpowiedniości
 • w jaki sposób będą pracować
 • oraz w jakich obszarach

Dobry start w firmie plus przeglądy poczynań zespołu pozwolą umocnić zespół w organizacji.

Warto też pamiętać, że zespoły lean nie biorą pełnej odpowiedzialności za powodzenie lub porażkę transformacji lean. Sponsor projektu, pomysłodawca transformacji jest w pełni za to odpowiedzialny.

Podsumowanie

Zespoły lean to ciekawa inicjatywa w celu przeprowadzania usprawnień w organizacji. Dobrze dobrany zespół, odpowiednio przeszkolony i umocowany w organizacji może przynieść bardzo pozytywne rezultaty finansowe dla firmy.

Photo by Randy Fath on Unsplash