fbpx
six sigma wszystko

Six Sigma – kiedy w ogóle ma sens i jak wyznaczyć CTQ?

W końcu „dorwałem” najlepszego six sigmowca w internecie Igora Łęgowskiego i przeprowadziłem z nim szczerą rozmowę. Igor ma potężne doświadczenie w tym temacie, przeprowadził dziesiątki analiz Six Sigma i przeszkolił wiele osób. Mieliśmy duże szczęście, że podzielić się z nami swoją wiedzą. Zapraszam serdecznie an rozmowę z Igorem

Six Sigma – Igor Łęgowski

Więcej o Igorze znajdziesz na jego stronie www.promako.pl oraz w grupie MOD

Zapiski z rozmowy

Six Sigma – co to jest?

Six Sigma to sposób oceny, sytuacji, czy tego, czym się zajmujemy lub nadzorujemy. To sposób oparty o dane z wykorzystaniem analizy statystycznej zjawiska, które obserwujemy.
Jednym z narzędzi, które stosujemy na co dzień, jest histogram, który pokazuje liczebność występowania pewnej zmiennej w danym okresie.

Pokazuje czas i przeszłość i pozwala wyciągnąć z niej wnioski. Koncepcja six sigmy pozwala nam analizować historię na bazie dostępnych danych historycznych, pomiarów, wartości minimalnych oraz maksymalnych.

  1. Six sigma bazuje na histogramie, który pozwala nam na bazie przeszłości, wnioskować o wydarzeniach w przyszłości.
  2. Metoda Six Sigma to wykorzystaniem sytuacji historycznej do oczekiwań projektowych, do oczekiwań klienta.
  3. Six Sigma to zatem porównanie rozkładu do tolerancji. Możliwości oraz oczekiwań.
  4. Six Sigma wykorzystuje zatem histogram w sposób zasadniczy. Najczęściej jest to kilka histogramów, które mają pokazać, jaka jest różnica między możliwościami a oczekiwaniami.

Histogramy pozwalają na pokazanie różnicy między oczekiwaniami a możliwościami. Różne pomiary, to zaś możliwość wystąpienia wady i zakresu jej występowania. Stosunek standardowego odchylenia i szerokości tolerancji nazywamy poziomem Sigmy.

Procesy Six Sigmowe to są takie procesy, które są tak wąskie, że ich standardowe odchylenie na lewo i na prawo jest tak małe, że aby przekroczyć tolerancje, zdarzenie musiałoby przekroczyć sześciokrotność standardowego odchylenia.

Metoda ta to nic innego jak jakość w procesie, którą obserwujemy poprzez zdarzenia występujące losowo z dużą zmiennością.

Im ta zmienność jest mniejsza, tym poziom jest lepszy. Six Sigma została wymyślona jako poziom docelowy wszystkich procesów idealnie stabilnych z niewielką zmiennością.

Eliminowanie zmienności poprzez rozpoznanie CTQ

Każde eliminowanie zmienności w procesie daję nam na końcu efekty jakościowe. To mniej wad, mniej defektów, a tym samym zyskowniejszy proces. W Six Sigma patrzymy nie tylko na szerokość procesu, ale też pozycje tego procesu w stosunku do środka tolerancji.

Six Sigma to patrzenie na proces pod kątem jego zmienności. Jakie przyczyny powodują to, że dane wartości są dodatnie czy ujemne.

Jak ta zmienność na koniec wpasowuje się w tolerancje klienta. Bardzo często w Six Sigma problem jest definiowany wtedy, kiedy efekt procesu, wykracza poza zdefiniowaną przez klienta tolerancje.

CTQ to miernik procesu, który uwzględnia wyniki pomiaru względem zakładanej tolerancji.

W ten sposób możemy określić wskaźniki krytyczne dla jakości i zdefiniować potencjalne problemy. Six Sigma to zatem patrzenie na zmienność i zdefiniowanie procesu pod kątem tolerancji klienta.

Six Sigma – kiedy stosować i czy nadaje się do każdego procesu?

Jest taka opinia, która mówi, że Six Sigma znajduję zastosowanie tylko wtedy, kiedy mamy wieloseryjną i powtarzalną produkcję. Jest to jednak opinia krzywdząca, która sprawia, że nie korzystamy z wygodnego narzędzia, które może być przydatne do analizowania wszelkich procesów. Wszędzie gdzie jesteśmy w stanie dokonać pewnych pomiarów, możemy zastosować podejście Six Sigmy.


Metoda ta skupia się na lepszym zrozumieniu wymagań klientów oraz eliminowaniu wad i marnotrawstwa. Cele osiąga się dzięki dogłębnej znajomości statystyki, inżynierii i zarządzania projektami, a także podstawowych procesów i systemów.

Celem projektów jest ulepszanie produktów, usług i procesów organizacji w różnych dyscyplinach, w tym w produkcji, marketingu, finansach i administracji.

Korzyści z tej filozofii obejmują lepsze zrozumienie zmieniających się wymagań klientów, poprawę jakości i dostaw, redukcję odpadów, redukcję kosztów, rozwój solidnych produktów i procesów, ciągłe doskonalenie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej.

Zaangażowanie w projekty staje się ważnym wymogiem ścieżki kariery w wielu organizacjach. Każdy Manager Projektu lub Inżynier Jakości powinien znać metodę Six Sigma. Jest to najlepiej strukturyzowany sposób do rozwiązywania kompleksowych problemów w firmie.

Tego typu metoda zarządzania jest bardziej wszechstronna niż wcześniejsze inicjatywy doskonalenia procesów, takie jak Total Quality Management (TQM) i Continuous Quality Improvement (CQI).

Metoda zarządzania Six Sigma obejmuje mierzone wyniki finansowe, wykorzystuje dodatkowe, bardziej zaawansowane narzędzia do analizy danych oraz wykorzystuje metodologię i narzędzia zarządzania projektami.

Six Sigma = TQM (lub CQI) + silniejsza orientacja na klienta + dodatkowe narzędzia do analizy danych + wyniki finansowe + zarządzanie projektami.

Projekty usprawnieniowe prowadzi się w celu poprawy jakości, a co za tym idzie wyników finansowych. Narzędzia do zarządzania projektami obejmują metody identyfikacji i wyboru projektów, podstawowe podejścia do rozwoju zespołu, podstawowe narzędzia do planowania i kontroli projektów oraz metody oceny po zakończeniu projektu.

Six sigma – jakie są fazy projektu?

Ogólnie przyjęta metodologia zarządzania projektami Six Sigma obejmuje następujące fazy:

  1. Zdefiniuj: zdefiniowano cele i zakres projektu. Zbierane są odpowiednie informacje o procesie i kliencie.
  2. Mierz: zbierane są dane o aktualnej sytuacji i metrykach procesu.
  3. Analizuj: zebrane dane są analizowane w celu znalezienia pierwotnej przyczyny (przyczyn) problemu.
  4. Popraw: opracowywane i wdrażane są rozwiązania problemu.
  5. Kontroluj: wdrożone rozwiązanie (a) są oceniane i wdrażane mechanizmy utrzymujące korzyści, które mogą obejmować standaryzację.

Pierwsze litery tych słów tworzą znany akronim DMAIC. Niektórzy sugerują dodatkową fazę początkową, którą można by nazwać – Rozpoznaj. Miałoby to miejsce przed fazą definiowania i ma na celu zapewnienie właściwego rozpoznania odpowiednich możliwości i problemów.

Więcej o konkretnych narzędziach Six Sigma poczytasz tutaj:

grafika do wpisu: Photo by Nick Fewings on Unsplash