fbpx

Świadomość jakości – 4 najlepsze praktyki jak ją budować w organizacji

Za jakość odpowiada dział jakości! Ja tu ciężko pracuje, aby wyrobić plan na zmianę, nie będę się jeszcze zajmował jakością. Znajomy monolog? Jeżeli tak, to znajdujesz się w podobnym miejscu, jak wielu innych inżynierów jakości. W dużej ilości firm, szczególnie z korzeniami z byłego ustroju, takie postrzeganie jakości to standard. Zmiana tych standardów nie należy do prostych i nie jest szybka. Nie należy się jednak zrażać i trzeba budować świadomość jakości. Jak robią to najlepsi? Przeczytaj poniżej.

Świadomość jakości – Określ jasno cel jakości

Prezes, Dyrektorzy, Managerowie wiedzą czym jest świadomość jakości. Znają przełożenie jakości na wyniki firmy, znają oczekiwania klienta czy wymagania korporacyjne. Niestety często te informacje nie docierają do osób operacyjnych. Jakie to osoby? Takie, które na codzień pracują z produktem i dbają o wykonanie dziennego, tygodniowego i miesięcznego planu.

Bez świadomości jakości i jasno określonego celu, spotkasz się z sytuacją, że dla pracowników, najważniejsze będzie osiągnięcie wyniku ilościowego. Zapewne od tego zależy ich premia, święty spokój i brak stresu.

Dlatego warto wyznaczyć cel jakości dla organizacji i dla poszczególnych jednostek. Jako ogólne podejście dla organizacji przyjmuje się często politykę 0 reklamacji. Jest to z jednej strony dobry pomysł, bo motywuje do wytężonej pracy. Z drugiej jednak strony przy pojawieniu się pierwszej reklamacji, cała motywacja już spada.

Dlatego warto wyznaczyć cele dla poszczególnych jednostek. Cele należy jasno określić według metody SMART lub SMARTER, odpowiednio zakomunikować, przeglądać i gdy cele są nie osiągnięte to o nich dyskutować.

Jakie mogą być cele dla wydziałów? Wyborów jest sporo np.

  • Ilość sztuk niezgodnych wykonanych w tygodniu,
  • Procentowy udział niezgodności w tygodniu,
  • Ilość napraw wykonanych na częściach,
  • Ilość sztuk zgodnych w stosunku do planu tzw. FPY.
  • itd. itd. itd.

Śledzenie celów jakościowych, przegląd przez kierownictwo i załogę raz w tygodniu oraz odpowiednie wyciąganie wniosków, zbuduje świadomość jakości i pokaże, że temat jest ważny w organizacji.

Świadomość jakości – określ proste zasady zgłaszania złej jakości

„Ja to bym nawet zgłosił, że coś jest nie tak, ale nawet nie wiem do kogo” – często wypowiadane zdanie w organizacjach o niskiej świadomości jakości. Bez jasno określonych procesów zgłaszania niezgodności, nie zbudujesz dobrej organizacji. Słowo proces to za duże słowo.

Wystarczy określić 2 proste zasady:

  • nie przyjmuje niezgodnego materiału od dostawcy
  • nie przesyłam dalej niezgodnego materiału do klienta

Chodzi tutaj o dostawców i klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Należy wyrobić dobry nawyk zgłaszania problemów jakościowych. Konieczne będzie określenie miejsca odkładania wyrobów niezgodnych i prosty proces ich nadzorowania. Pisałem o tym w tym wpisie: Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Idealny proces w 8 krokach.

Świadomość jakości – nie karz za złą jakość, celebruj dobrą jakość

Jeżeli dane Wam było pracować w ugruntowanych przedsiębiorstwach z korzeniami w poprzedniej epoce, z pewnością mogliście się spotkać z sytuacją karania za błędy czy niską jakość. Jest to błędne podejście i generuje niepotrzebną spiralę prowadzącą do ukrywania wad, budowania napięcia w zespole i rozmytej odpowiedzialności.

Budowanie świadomości jakości powinno być pozytywne. Wyobraź sobie, że poziom jakości jest słaby w Twojej firmie. Ilość niezgodności piętrzy się pod sufit, a operatorzy sami naprawiają sztuki, aby ukryć pomyłki.

Wchodzi Ty, cała/y na biało i zaczynasz od wyznaczenia celów jakościowych dla obszarów. Pięć niezgodności na tydzień i ani jednej więcej! Zauważasz, że jeden z 7 obszarów radzi sobie coraz lepiej. Po upływie dwóch miesięcy wynik 5 niezgodności jest osiągnięty. Następnie utrzymywany przez trzy miesiące.

Wówczas najlepsze co możesz zrobić to celebrować to osiągnięcie, zakomunikować je w organizacji, pokazać dobrze wykonaną pracę i dać przykład innym. Pokaż, że jakość jest ważna, że jest doceniana w firmie i że opłaca się stawiać na jakość. Mówię tu nawet o gratyfikacji finansowej dla pracowników.

Inni szybko wezmą przykład.

Świadomość jakości – zachęcaj do pomysłów i usprawnień

Najwięcej strat i błędów w procesie widzą Ci, którzy pracują przy samym procesie. Dużym błędem w firmach jest brak angażowania pracowników i wsłuchiwania się w ich potrzeby. Kierowanie firmy przez ordynarnego Dyrektora, który wprowadza co chwile swoje genialne pomysły, nie patrząc na potrzeby ludzi, prowadzi na manowce.

Operatorzy, planiści, inżynierowie, technolodzy, brygadziści, jakościowcy to osoby, które wiedzą najwięcej o swojej pracy i dostrzegają najwięcej niuansów. Posiadają oni najlepszą wiedzę w organizacji i powinni tryskać pomysłami na lewo i prawo na temat tego co można poprawić, aby jakość była lepsza.

Dlatego warto zainwestować w system sugestii pracowniczych wywodzący się z Kaizen i nawet nagradzać małymi kwotami, za ciekawe usprawnienia i pomysły dotyczące jakości czy produktywności. Pokazujesz w ten sposób, że jest to temat ważny w organizacji i nie koncentrujecie się tylko i wyłącznie na osiąganiu codziennych wyników sprzedażowych czy produkcyjnych.

Angażuj pracowników, doceniaj ich pomysły, a otrzymasz lepszą jakość.

Podsumowanie

Jestem ciekaw, czy zastosujesz któryś z wyżej wymienionych punktów. Jeżeli tak to podziel się efektami. Ciekawi mnie też, czy masz inne pomysły na osiągnięcie świadomości jakości w organizacji. Chętnie podyskutuj ;-)!

Z jakościowym pozdrowieniem!

Photo by Duy Pham on Unsplash

About the Author Artur Mydlarz

follow me on:
1 comment
Sławek says

Byłoby warto gdyby nieco częściej pracodawcy świadomość jakości budowali i podwyższali wśród swoich pracowników. W pewnych branżach istnieją pewne branżowe normy jakościowe, których znajomość powinna być bardziej powszechna i dogłębna. Większość pracodawców niestety nie dba o to w wystarczający sposób, ale też i same te normy nie nakazują by jakościową wiedzę branżową szeroko rozpowszechniać wśród wszystkich pracowników firm. Efekt jest taki, że normy bywają coraz ostrzejsze i bardziej precyzyjne, a świadomość wymagań wśród przeciętnego pracownika wzrasta w niewielkim stopniu. Zamiast rozbudowywać normy lepiej byłoby wymóc bardziej powszechną konieczność szkoleń pracowników z wymagań normatywnych i klienckich. Także przy zmianach tych norm i wymagań. Chodzi w końcu o to by redukować ludzką kontrolę, a jakość wbudowywać bezpośrednio w produkt i proces jego produkcji oraz by klient był po prostu zadowolony i wracał z nowymi projektami. A do tego potrzeba wszystkich pracowników i każdego z osobna. A więc nie tylko angażuj, ale i uświadamiaj poprzez szkolenia (zwłaszcza w wymagających branżach jak samochodowa, lotnicza, medyczna). Kaizeny lepiej lub gorzej działają w większości firm, a świadomość jakościową wśród wszystkich pracowników buduje moim zdaniem mniejszość. Wciąż jesteśmy krajem konkurującym niestety przede wszystkim niskimi kosztami pracy (na rynku europejskim), a nie jakością (choć ta nie jest najgorsza, ale nierzadko mogłoby być lepiej). Poza tym niektórzy pracodawcy uważają, że pracownik powinien wiedzieć tylko tyle ile jest to niezbędne na jego stanowisku pracy. Jest to błędny sposób myślenia, bo po pierwsze pracownicy (zwłaszcza produkcyjni) są często nagle przenoszeni na inne stanowiska, bez szkolenia, a pracownicy biurowi przy takim myśleniu kierownictwa nie zareagują w szybki i zdecydowany sposób, gdy gdzieś w procesie coś zostanie pominięte lub wystąpi błąd. Im wyższa świadomość i szerszy zakres wiedzy wszystkich pracowników w firmie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że problem dotrze aż do klienta.

Comments are closed