fbpx
proces check

Proces CHECK – jak zweryfikować fundamenty procesu produkcyjnego?

Zasada podstawowych ruchów Arnolda Schwarzeneggera zrewolucjonizowała świat treningu siłowego. Arnold w czasach wymyślania kolejnych dziwnych ćwiczeń opierał swój trening na 4 złotych ruchach. Ruchach, które angażowały większość mięśni. Nie potrzebował do tego wymyślanych kolejnych dziwnych maszyn do ćwiczeń. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ w analizie problemu lub weryfikowaniu procesu powinniśmy się skupić na fundamentach, na podstawowych ruchach, zanim zaczniemy wymyślać abstrakcyjne teorie przyczyn. W tym wpisie poznacie proces CHECK.

Co to jest proces CHECK?

Proces CHECK jest to najprostszy sposób do zweryfikowania poprawności procesu produkcyjnego. Polega on na sprawdzeniu zgodności według standardowego schematu. Kolejne weryfikowalne aspekty układają się właśnie w napis CHECK. Jak większość z Was zapewne wie CHECK to po angielsku weryfikacja, sprawdzenie. Jest to jeden z czterech elementów Koła Deminga. W związku z tym akronim CHECK powstał z pierwszych liter angielskich słów. Jakie to słowa?

 1. Correct (Poprawny).
 2. Housekeeping (Utrzymanie)
 3. Equipment (Sprzęt)
 4. Contain (Powstrzymywać)
 5. Keep doing! (Powtarzanie)

Każdy z elementów tworzy kategorię, która zawiera bardziej szczegółowe pytania. Pytania te umożliwią Wam zweryfikowanie podstaw zgodności procesu.

Jak przeprowadzić proces CHECK?

Proces CHECK trzeba przeprowadzać zawsze w miejscu wykonywania danej operacji. Złota zasada GEMBA jest tutaj niezmiernie ważna. Proces CHECK może być wykonywany przez operatora, brygadzistę lub kierownika linii. Zależne jest to przypisanych odpowiedzialności w firmie. Warto sprawdzać proces codziennie. Jeżeli nie jest to możliwe, to weryfikujcie procesy przynajmniej raz w tygodniu.

Proces CHECK może być również przeprowadzany okazjonalnie np. w przypadku wystąpienia niezgodności. Jest to podstawowy ruch do wykonania. Zweryfikowanie najważniejszych aspektów poprawności wykonania procesu produkcyjnego.

Proces CHECK – checklista

Poniżej znajdziecie szczegółowe pytania do każdej z kategorii. Możecie rozwijać kategorie ze względu na charakterystykę Waszej pracy czy procesu. Uważam jednak, że poniższe seria pytań będzie wystarczająca, aby sprawdzić podstawy zachowania poprawności procesu produkcyjnego.

Correct (Poprawny)

 • Czy operatorzy są w pełni przeszkoleni? Czy zweryfikowano efektywność szkolenia?
 • Czy arkusze pracy standardowej, instrukcje pracy są dostępne w miejscach wykonywania operacji? Czy są one aktualne? Czy zawierają uwagi na temat krytycznych operacji, błędów jakościowych itp.?
 • Czy operator zna kryteria akceptowalności niezgodności?
 • Czy operator ma dostęp i używa odpowiednich narzędzi?

Housekeeping (Utrzymanie)

 • Czy stanowisko pracy posiada wystarczające oświetlenie?
 • Czy stanowisko pracy jest wolne od materiałów niebezpiecznych?
 • Czy operator posiada wszelkie wymagane środki ochrony osobistej?
 • Czy na stanowisku utrzymany jest porządek i nie występują niepotrzebne odpady, śmieci itp.?

Equipment (Sprzęt)

 • Czy maszyny są w pełni sprawne i jest to udokumentowane?
 • Czy maszyny produkcyjne i pomiarowe są odpowiednio skalibrowane i jest to udokumentowane?
 • Czy przyrządy pomocnicze są zgodne z wymaganiami i udokumentowano ich przegląd?
 • Czy maszyny podlegają prewencyjnemu przeglądowi i kiedy był wykonywany ostatni raz?

Contain (Powstrzymywać)

 • Czy istnieją bramki jakościowe wyłapujące niezgodności?
 • Czy proces zawiera plan kontroli do identyfikacji niezgodności?
 • Czy jest zdefiniowane miejsce dla wyrobów niezgodnych, które uniemożliwia ich przesłanie dalej w procesie?

Keep doing (Powtarzalność)

 • Powtarzaj weryfikacje za pomocą procesu CHECK na każdej zmianie.

Proces CHECK – podsumowanie

Niby oczywiste elementy procesu a jakże często pomijane przy analizie. Stare dobre przysłowie, że najciemniej jest pod latarnią, świetnie oddaje założenia procesu CHECK. Jeżeli chcesz być pewny przyczyn problemu, to zacznij od podstawowego ruchu, czyli zweryfikowania fundamentów procesu. Jeżeli nie znajdziesz pęknięcia, zagłębiaj się w bardziej szczegółowe aspekty. Warto również zastosować proces CHECK do codziennej pracy operatora lub właściciela obszaru. Proces CHECK weryfikuje podstawowe elementy. Warto korzystać ze standardowej checklisty, bo o podstawach zapomina się w nawale codziennej pracy.

Photo by Russ McCabe on Unsplash do proces CHECK