Inżynier Jakości
Będę Ci także wdzięczny za każdy komentarz i Twoje “Lubię to”. Pomóż mi szerzyć informację o jakości i przekaż adres bloga wszystkim Twoim znajomym 🙂 Z góry Ci za to dziękuję.
nadcap procesy specjalne

Nadcap – procesy specjalne w przemyśle

Przemysł lotniczy coraz śmielej korzysta z metod zapewnienia jakości stosowanych w przemyśle samochodowym, Airbus od niedawna wdraża w swoim łańcuchu dostaw PPAP. Przemysł samochodowy nie pozostaje dłużny i zaczyna coraz szerzej korzystać z nadzoru NADCAP  organizacji utworzonej przez przemysł lotniczy. Powołana na początku lat 90 organizacja ujednoliciła wymagania dotyczące procesów specjalnych oraz odpowiedzialna jest za przeprowadzanie audytów tych procesów. Uwolniło to głównych klientów od nadzoru i kontrolowania dostawców w tym zakresie, co przełożyło się na oszczędności. Nie trzeba było długo czekać, aby tą zależność dostrzegli najwięksi gracze z runku samochodowego.

Co to są procesy specjalne wg. NADCAP?

Procesy specjalne – jest to grupa procesów, dla której organizacja nie jest w stanie stwierdzić ich zgodności poprzez kontrolę wizualną. Ocena zgodności procesu może zostać przeprowadzona tylko poprzez wykonanie specjalistycznych badań. Istotne jest nadzorowanie parametrów procesu w stopniu zapewniającym jak największą powtarzalność.

Do procesów specjalnych według Nadcap zalicza się:

 • procesy chemiczne (CP)
 • nakładanie powłok (CT)
 • produkcja kompozytów (COMP)
 • obróbka ubytkowa (CMSP) *
 • produkcja uszczelek elastomerowych (SEAL) *
 • produkcja komponentów elektronicznych (ETG) *
 • obróbka cieplna (HT)
 • laboratoryjne metody badań materiałów (MTL)
 • pomiary i inspekcja (M&I)*
 • produkcja materiałów niemetalicznych (NMMM)*
 • niekonwencjonalna obróbka ubytkowa oraz powierzchniowa (NMSE)
 • badania nieniszczące (NDT)
 • testy materiałów niemetalicznych (NMMT)*
 • produkcja uszczelniaczy oraz proces uszczelniania (SLT)*
 • spawanie (WLD)

* procesy te mogą być uznawane jako procesy specjalne – określa to klient. W większości przypadków nie traktuje się ich jako specjalne i nie podlegają specjalnemu nadzorowi NADCAP.

Dodatkowo organizacja może obejmować swoim nadzorem również system zarządzania jakością (AQS).

 

reklama rysunek techniczny

Co to jest Nadcap?

Organizacja NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) została założona w 1990 roku przez PRI (Performance Review Institute). Celem jej założenia było ujednolicenie wymagań oraz kryteriów weryfikacji procesów specjalnych w branży lotniczej. Główna siedziba znajduje się w Warrendale w Pensylwanii z oddziałami w Londynie, Pekinie, i Nagoi.

Organizację tą tworzą najlepsi specjaliści z danej dziedziny pochodzący z największych firm produkcyjnych oraz niezależni eksperci. Członkowie NADCAP spotykają się na cyklicznych zebraniach w ciągu roku w celu omówienia wyników audytów oraz usprawniania pracy organizacji.

Jak uzyskać certyfikat NADCAP?

Każda fabryka wykonująca procesy specjalne ma prawo zgłosić się z prośbą o przeprowadzenie audytu potwierdzającego zgodność procesu z wymaganiami NADCAP. Oczywiście kosztuje to swoje ;).

Organizacja, która pragnie być certyfikowana z danego procesu specjalnego powinna spełnić wymagania norm z rodziny AC7000. Normy te obejmują swym zakresem wymagania do wszystkich procesów specjalnych, systemu jakości oraz zawierają niezbędne checklisty, które ułatwiają wdrożenie wymagań w firmie.

Firma uzyskując pozytywny wynik audytu otrzymuje certyfikat deklarujący zgodność danego procesu z wymaganiami. Pierwszy audyt zatwierdza dany proces na 12 miesięcy. Jeżeli po kolejnym audycie proces spełnia wymagania, firma otrzymuje 18 miesięczny certyfikat i potwierdzenie zgodności danego procesu. Jeżeli po kolejnym audycie proces spełnia wymagania, organizacja NADCAP wykonuje kolejne audyty z częstotliwością raz na 24 miesiące. Firmy posiadające taki dokument często zwalniane są z audytu procesów specjalnych wykonywanych przez klienta.

Czy warto ubiegać się o certyfikat NADCAP?

Klienci coraz częściej wymagają od firm akredytacji NADCAP na dany proces specjalny. Z punktu widzenia komercyjnego nie zawsze ubieganie się o certyfikat jest opłacalne. Istnieje sposób aby spełnić wymaganie klienta, nie przystępując do certyfikacji procesu. Firma, która nie jest w stanie wykonać danego procesu specjalnego ma możliwość zlecenia go w firmie zewnętrznej, która posiada certyfikację NADCAP na dany proces.

Niektóre organizacje wyspecjalizowały się tylko i wyłącznie w wykonywaniu usług procesów specjalnych oraz utrzymywaniu certyfikacji. Związane jest to z trudnością wykonywania procesów specjalnych, posiadaniem specjalistycznej wiedzy oraz przede wszystkim trudnością uzyskania certyfikacji NADCAP oraz kosztami związanymi z tą certyfikacją.

Istnieje baza danych zatwierdzonych procesów specjalnych w danych firmach, która jest dostępna na stronie internetowej: www.eAuditnet.com . Zakres bazy danych obejmuje daty wygaśnięcia danego procesu w danej firmie. Szczegółowe dane na temat audytu nie są udostępniane.

Podsumowanie

Współpraca największych firm z branży lotniczej a obecnie również samochodowej umożliwiła globalny nadzór nad newralgicznymi procesami specjalnymi. Jest to korzyść również dla nas jako klientów finalnych, mając świadomość, że procesy te nadzorowane są przez najlepszych specjalistów na świecie. Mam nadzieję, ze tym krótkim wpisem przybliżyłem Wam zagadnienie procesów specjalnych oraz organizacji NADCAP.

Photo by Marc Szeglat on Unsplash

Leave a Comment: